İbadetin Bize Kazandırdıkları Ve Önemi

0

İbadetin Bize Kazandırdıkları 

İbadet, bizim Allah’a olan imanımızın devamı ve Allah’a olan inancımızın yok olmasını önler. Bizim Allah’a  olan inanmamız yeterli değildir. Bu inancımızı ibadetle  kuvvetlendirmeliyiz.

İmanımızı yanan bir muma, ibâdetlerimizi de bu  mumun rüzgâra karşı sönmesini önleyen bir muhafazaya benzetebiliriz.

Biz de Allah’a olan imanımızı aynı şekilde ibâdetle Allah’ın emrettiği şekilde muhafaza etmezsek, imanımız birgün yok olabilir.

İbadetin Bize Kazandırdıkları ve Önemi

İbâdet bizim ahlâkımızı güzelleştirir. İbâdet, her şeyi yaratan, her şeyi bilen ve gören, her şeye gücü yeten tek Allah’a saygı ve itaat değil midir?

Bu şekilde inanan ve düşünen bir insan nerede olursa olsun kendisini gören, her yaptığını bilen bir Allah’ı hatırlar. Allah’ın emir ve yasaklarının dışına çıkamaz. Kendisini kötülükten korur. Başkasının hakkına tecavüz etmez. Adaletten ayrılmaz. Çünkü bütün iyiliklerin kaynağı Allah sevgisi ve Allah korkusudur.

İbâdet insanı mânen olgunlaştırarak yüksek bir derece ye ulaştırır, insan olma zevkini tattırır.

İbâdet, insanlar arasında kardeşlik duygusunun geliş. mesini sağlar. Allah’a karşı itaat eden ve saygılı olan insanlar, küçük, büyük, zengin, fakir, âlim, cahil hep bir nokta etrafında toplanacakları için, ibâdet onlar arasında genel bir kardeşlik meydana getirir.

Bir tek Allah’ın kulu olduğumuzu gösteren ibâdetin kalplerde iyice yerleşmesi kadar, gerçek bir kardeşlik oluşturan başka bir şey gösterilemez. İnsanlığın mutluluğuna sebep olan genel kardeşliğin sağlanması yönünden ibâdetin önemi büyüktür.

İbâdet insana mutluluk getirir. Bedenimizin nasıl gıdaya ihtiyacı varsa, aynı şekilde ruhumuzun da gıdaya  ihtiyacı vardır. Ruhumuzun gıdası ibadettir. Ruhumuz ibadetle yükselir, ibâdet sayesinde olgunlaşır ve mutluluğa ulaşır.

İbâdet bizi küçülten duygulardan, kötü alışkanlıklardan uzaklaştırır. Allah’a yaklaştırır. Çalışma, faydalı olma yeteneğini, yardımlaşma ve acıma duygularımızı geliştirir. Kusurlarımızı düzeltme imkânı verir.

Hayatın çeşitli güçlüklerine dayanma gücümüzü arttırır. Sabır ve huzur verir.

“Bunlar, Allah’ın zikri ile kalbleri huzura kavuşarak imân edenlerdir. İyi bilin ki, kalbler ancak Allah’ı anmakla rahat ve huzur bulur.” (Ra’d, 13/28)

Paylaş

Yorumlar