Hz. Yunus’un Duası | Hz Yunus’un Tövbesi Duası

0

Alemlerin Efendisi Hz. Muhammed Mustafa  (sav) hadis-i şeriflerinde  musibete düşen, kederlenen ve sıkıntısı olan kişiye üç kere  Hz. Yunusun (as)’ın duasını okumasını bizlere  tavsiye etmiş, Hasta olan bir kişi  bu duayı “La ilahe illa ente sübhaneke inni küntü minezzalimin” 40  kere  okursa eceli gelmediyse günahlarından kurtularak şifaya kavuşur.  Eğer  eceli geldiyse şehit olarak vefat eder.

 

Sıkıntıda iken Peygamberimizin okumamız için tavsiye ettiği dua

Alemlerin Efendisi Hz. Peygamber (sav) hadis-i şeriflerinde şöyle buyurmaktadır: Sıkıntıya düşmüş ve başı belâya düçâr olmuş hangi müslüman bu duayı yaparsa,  Cenab-ı Allah (celle celalühu ) mutlaka onun duasını kabul buyurur.” (Tirmizi, Deavât 81; Ahmed b. Hanbel, Müsned, I, 170)

Hz. Yunusun Duası | Hz Yunusun Yaptığı  Tövbesi Duası

lailahe illa

Manası: “Senden başka ilâh yoktur.* Sen her türlü noksanlıktan ( kusurdan), eşi-ortağı olmaktan uzaksın.* Şüphesiz ben kendine yazık edenlerden oldum”*

 

Hz. Yunus Peygamberin (as) balığın karnında yaptığı  tövbe duası 

 

Hz. Yunus Peygamber (as) dua edip yalvarması, onun balığın karnından çıkmasına neden olmuştur.  Eğer  tesbih edenlerden olmasaydı kıyamete kadar balığın karnında kalacağı bildirilmektedir. Hz. Yunus ruhunu saran üzüntü, suçluluk duygusu ve kederin meydana getirdiği pişmanlıkla yaptığı tövbe ve tesbihleri  Cenab-ı Allah  kabul etmiş, Yunus Peygamber (as) bulunduğu yerden zarar görmeden çıkartmıştır.

Hz. Yunus Peygamber  (as) balığın karnında mahsur kaldığında  şu duayı okudu “La ilahe illa ente sübhaneke inni küntü minezzalimin”* Cenab-ı Allah (celle celalühu) duasını kabul etti.

 

Hz. Yunus Peygamber (as) Ettiği Dua

lailahe illa

Meali: “Senden başka ilâh yoktur.* Sen her türlü noksanlıktan ( kusurdan), eşi-ortağı olmaktan uzaksın.* Şüphesiz ben kendine yazık edenlerden oldum”*

Paylaş

Yorumlar