Hz. Süleyman(a.s) Kimdir? Hz.Süleyman’ın (a.s) Hayatının Kısaca Özeti

0

Hz. Davud’un (a.s.) oğlu olan Hz. Süleyman (aleyhisselam), İsrailoğullarına gönderilen hükümdar bir peygamberdir. Bazı kaynaklara göre MÖ 9. asırda yaşamış olan Hz. Süleyman (aleyhisselam) akıllı, zeki, bilgili, her zaman Allah’a (c.c.) şükreden, hikmet sahibi ve anlayışlı bir peygamberdi. Küçük yaşlarda olmasına rağmen insanlar arasında adaletli hükümler verirdi. Babası vefat ettiğinde kendisi çocuk denecek bir yaşta olmasına rağmen, bu üstün özelliklerinden dolayı babasının yerine geçerek hükümdar oldu ve ülkesini adaletle yönetmeye başladı.

Kur’an-ı Kerim’in bildirdiğine göre Hz. Süleyman (aleyhisselam), “Rabb’im! Beni bağışla, bana benden sonra kimsenin ulaşamayacağı bir hükümranlık ver.” diye dua etmiş. Allah (c.c.) da onun bu isteğini kabul ederek ona birtakım olağanüstü işler yapabilme gücü vermiştir. Kur’an-ı Kerim’de belirtildiğine göre, Hz. Süleyman (aleyhisselam), Sebe melikesi  Belkıs’a Hüdhüd adlı bir kuş aracılığıyla mektup göndererek, onu kendi dinine davet etmiş ve melikenin sarayındaki tahtını mucizevi bir şekilde kendi sarayına getirtmiştir.

Hz. Süleyman (aleyhisselam) yaklaşık kırk yıl hüküm sürdükten sonra ömrünün sonlarına doğru Kudüs’te bir mabet yaptırmaya karar verdi. Lübnan ve Mısır taraflarından malzeme ve ustalar getirterek Mescid-i Aksâ adında bir mabet yaptırdı. Yahudiler ve Hristiyanlar için kutsal bir mekân olarak kabul edilen Mescid-i Aksâ, Müslümanlar için de çok önemli bir mekândır. Çünkü Mescid-i Aksâ, Mescid-i Haram (Kâbe) ve Mescid-i Nebî ile birlikte Müslümanlarca kutsal kabul edilen üç önemli mescitten birisidir. Hatta Kâbe kıble olmadan
önce, Müslümanlar, Mescid-i Aksâ’ya yönelerek namaz kılıyorlardı. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) miraç yolculuğuna çıkmadan önce Mescid-i Aksâ’ya getirilmesi de bu mekânın Müslümanlar için ne kadar önemli olduğunu göstermektedir.2 Mescid-i Aksâ, Hz. Ömer’in (r.a.) Kudüs’ü fethetmesinden sonra cami hâline getirilmiştir.

Paylaş

Yorumlar