Hz Peygambere Neden Muhammedü’l-Emin Denilmiştir?

0

Hz Peygambere Neden Muhammedü’l-Emin Denilmiştir?

Hz. Peygambere Muhammedü’l-Emin (Güvenilir Muhammed) denilecek kadar güven duyulan bir kimse olmuştur.
Her türlü ahlaksızlığın çok fazla  olduğu bir toplumda yaşamasına rağmen yaşantısının her döneminde, kendisine  peygamberlik  görevi gelmeden önce bir gençken de peygamberlikten sonra da en güzel ahlaka sahipti Efendimiz.
Hz. Muhammed (sav) zeki, sakin, ölçülü, dengeli, kendinden emin, herkes tarafından sevilen, sözü dinlenilen, dürüstlüğünden ve samimiyetinden hiç şüphe edilmeyen bir kişiliğe sahiptir.  Hz. peygamber hiç yalan  konuşmaz. Çok iyi bir arkadaş ve dosttu. güvenilir ve iyi bir tacirdi. Hz. Hatice (ra) de  Efendimizin güvenilir olduğunu bildiği için mallarını ona  hiç şüphe duymadan emanet etmişti. Hz. Muhammed Mustafa (sav) çok zor durumda olsa bile asla emanete hıyanet etmez, vefasızlık yapmazdı.

En Güvenilir Hakemdi Hz. Muhammed
Mekke halkı için Kabe çok kıymetliydi. Bu sebepten Kabe’nin bakımına çok önem veriyorlardı. Kabe’nin  onarıldığı  bir vakit; sıra, Hacerü’l-Esved denilen kutsal taşın yerine konulması gerekiyordu.  Kabile liderleri arasında  anlaşmazlık meydana geldi. Bu anlaşmazlığın daha fazla büyümesini engellemek için Kabe’ye gelen ilk kişinin hakem olmasına ve bu işi çözmesine karar verdiler.  ilk içeriye  Hz. Peygamber  girince hepsi çok mutlu oldular. Çünkü Mekke’de en güvenilir kimse O idi. Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bu işi bir kişiye vermek yerine  bütün kabile liderlerinin ortaklaşa Hacerü’l-Esved’i yerleştirmesini sağladı. Böylelikle herkesi memnun edecek bir yöntemle sorunu çözmüştü. Ve herkesin güvenini yine  kazanmıştı.

 Hz. Peygamberin Ahlakı
Büyük haksızlıkların meydana geldiği, kimsesiz, güçsüz, yoksul kimselerin köleleştirdiği; köle ticaretlerinin yapıldığı bir zamandı. İnsanlar doğru olan her şeyi unutmuş. Kendi elleri ile yaptıkları putları tapıyorlar. Kötülüğün yaygın olduğu her şey içki, kumar, faiz gibi çok fazla yaygın olmuştu.
Hz. Muhammed (sav) yaşadığı toplum, ahlaki açıdan böyle bir durumda iken, O’nun yüce ahlakını daha iyi kavrarız. Hz. Muhammed Efendimiz  Cahiliye dönemi denilen böyle bir dönemde bile kötülüklere bulaşmadan yaşamıştır.

Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki:  “Ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim”

Paylaş

Yorumlar