Hz. Musa Kimdir? Hazreti Musa (A.s) Hayatı (Kıssası)

0

MUSA PEYGAMBERİN HAYATI

Musa Peygamber, M.Ö. 13. yüzyıl ortalarında Mısır’da dünyaya gelmiştir. O dönemde Mısır, Firavun adı verilen krallar tarafından yönetiliyordu. Hz. Musa’nın dünyaya geldiği sıralarda kral olan Firavun, halkına çok işkence ediyor ve bütün insanlara kendisinin tanrı olduğunu söylüyordu. Halk da, ona Tanrı diye tapıyordu.
Gelecekten haber veren bir kâhin, Firavuna bir gün şöyle dedi: “Senin yönetiminde bulunan İsrailoğullarından
bir çocuk dünyaya gelecek. Büyüyünce seni tahtından indirip başa geçecek.” Bu habere inanan Firavun emir verdi: “İsrailoğulların dan dünyaya gelecek olan bütün erkek çocuklar öldürülsün.” Kralın adamları şehri sıkı sıkı kontrol ediyorlardı. Derken bir gün Hz. Musa dünyaya geldi. Annesi onun öldürülmemesi için bir çare düşündü. Onu sandığın içine koyup Nil nehrine bıraktı. Ve sonra da Allah’a şöyle yalvardı: “Ya Rabbi! Sevgili yavrumu sen koru.”

Firavun’un sarayı Nil nehrinin kenarındaydı. Bahçede dolaşan Kralın karısı Asiye, bir ses işitti. Ses nehirden geliyordu. Nil’e doğru ilerledi. Gördü ki, sesin geldiği yerde bir sandık var. Sandığı alarak açıp baktılar. İçinde nur topu gibi bir çocuk gördüler. Firavunun hanımı bu çocuğu saraya aldı. Böylece Musa çocukluk ve gençlik yıllarını burada geçirdi.
Zamanı gelince Allah, Musa’yı Peygamber olarak görevlendirdi.

Hz. Musa, kardeşi Harun’la birlikte ilk önce tanrılık iddiasında bulunan Firavun’un kapısını çaldı. Onu tek Allah’a inanmaya davet etti. Kutsal görevine bu şekilde başlayan Hz. Musa, ömrünün sonuna kadar halkı iyilikle. re ve güzelliklere çağırdı. İnsanların Allah olamayacağını çağırdı. İnsanlarına kadar hall, şekilde onlara bildirdi Hz. Musa yıllarca süren mücadeleden sonra Israiloğullarını da Firavunun işkencelerinden kurtardı. Onları Mısır’dan alarak Filistin’e götürdü. Allah, Hz. Musa’ya insanlara bildirmesi icin buy gönderdi. Bu buyruklar Tevrat adı verilen kutsal kitapta yazılıydı.

Hz. İsa Kimdir | Hz İsa’nın Hayatı

Hz. İsa Kimdir | Hz İsa’nın Hayatı

Paylaş

Yorumlar