Hz. Musa (as) Çok Kısaca Hayatı Ve Mucizeleri

0

 Hz. Musa ( as) Firavun’un İsrailoğulları’na eziyet  ve zulüm  etmesi üzerine Tur Dağı’nda peygamberlik vazifesini almış ve Hz. Musa’ya peygamberlik vazifesi ile birlikte bir çok  mucizeler de verilmiştir.

Hz. Musa (as) Hayatı Özet 

Kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’de adı geçen ve İsrail oğullarına gönderilen bir diğer Peygamber de  Hz. Musa (a.s)’dır.  Hz. Musa daha  doğmadan önce Firavun’un gördüğü bir rüya üzerine yıl  içinde doğan tüm çocukların öldürülmesi emri verildiği yılda  doğmuştur,  Hz Musa’nın annesi oğlunun öldürülmesi için onu bir sepetin içine koyup Nil nehrine bırakmıştı.

 

Nehir kenarında gezmekte olan  Firavun’un karısı  fark etmiş ve  Firavunun haberi olmadan bu bebek için süt anne aranır, ama bebek gelen tüm anneleri emmeyi ret etmiş, ta ki annesi gelene kadar. Hz Musa annesini emmeye başlar ve böylelikle firavunun sarayında ikisi bir arada yaşarlar. Hz Musa (as) büyümüş, yaşanan  bir olaydan  ötürü Mısır’ı terk etmek zorunda kalmıştır.  Medyen’e göç eden Musa (a.s) Şuayb (a.s)’ın sürüsüne çobanlık yapmış, daha sonra kızıyla evlenerek tekrar yurduna geri dönmüştür.

Kardeşi Harun  ve  Hz. Musa ile  birlikte firavunu hak dinine davet etmişler. Ama  firavun bu çağrıya  kabul etmemiş.  İsrailoğulları’na eziyet ve zulümler eder.  Hz Musa’ya inananlar da artmaya da başlar. Hz. Musa (as) İsmi Kuran-ı kerimde  300’den fazla kez, neredeyse 200 ayetin içerisinde yer verilmektedir.  Hz. Musa Peygamberin kıssasları Müslümanlara hem örnek hem de öğretici olmuştur.

Hz. Musa (as)  bir çok mucizeleri  olup en çok bilinen mucizesi, Firavun’la savaştığı zamanda  Kızıldeniz’in ikiye ayrılmış olmasıdır. Bu  yaşanan mücizenin ardından  Firavun ve ordusu sular altına helak olmuş, iman edenlerse bir damla suyla ıslanmadan denizi aşmışlardır.

Hz. Musa (as) Kısaca Hayatı

Hz. Musa (as) kendisine kutsal kitabın indirilmiş olduğu dördüncü peygamber olarak bilinmektedir

Hz. Musa lakabı “KELİMULLAH’’  dır . (Allah Teala ile konuşabildiği için )

Firavunun karşısında mücadele etmiştir.

Dili ve aksanı düzgün olmadığı için kardeşi Harun (a.s)’da onun  en büyük destekçisi olmuştur

Hz. Musa kardeşi Harun’u yerine vekil bırakıp kavminden kısa bir süre ayrılmıştır. Geri geldiğinde halkının buzağıya benzeyen bir puta taptığını görmüştür.

Hz. Musa kavmine tevhid inancını anlatmıştır.

Hz. Musa  10 sene  boyunca Hz. Şuayb’ın yanında çobanlık yapmıştır.

 Hz. Musa (as)ın Mucizeleri

-Sağ elinin parlaması,

-Hz. Musa’nın elindeki asasının istediği zaman ejdere dönüşmesi,

Kızıl denizi ikiye ayrılması ve  Firavun’un ordusunu orada bırakması.

– Tih sahrasında asasını kayaya vurduğunda ve ardından 12 pınarın akması,

-Kavmine kudret helvası ve bıldırcın eti gönderilmesi.

 

Paylaş

Yorumlar