Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Merhametli ve Affedici Oluşu

0

Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Merhametli ve Affedici Oluşu

Merhamet, bir kimsenin ya da herhangi bir canlının karşılaştığı kötü durumdan dolayı üzüntü duymak, onların acı ve sıkıntılarına duyarlı olmaktır. Güzel ahlaka sahip insanların en belirgin özelliği, şefkatli ve merhametli olmalarıdır. Hz. Peygamber de (s.a.v.) son derece merhametli bir insandı. Allah (c.c.) onu âlemlere rahmet olarak göndermiştir. Bu yüzdendir ki Hz. Muhammed (s.a.v.) yetimlere, çocuklara, kadınlara, yaşlılara merhametle davranmıştır. Hatta hayvanlara ve diğer bütün canlılara merhametle yaklaşmış, etrafındakilere de bunu tavsiye ederek “Merhamet etmeyene merhamet olunmaz.” buyurmuştur. Onun ayrım yapmaksızın bütün canlılara karşı gösterdiği merhametli tavır etrafındaki insanları etkilemiş ve onun yanında olmalarını sağlamıştır. “Allah’ın rahmeti sayesinde sen onlara karşı yumuşak davrandın. Eğer kaba, katı yürekli olsaydın, onlar senin etrafından dağılıp giderlerdi. Artık sen onları affet. Onlar için Allah’tan bağışlama dile…” ayeti bu gerçeği açıklamaktadır. Başka bir ayette de “Size kendi içinizden öyle bir peygamber geldi
ki, sizin sıkıntıya uğramanız ona ağır gelir. O size çok düşkün, müminlere çok şefkatli, çok merhametlidir.”8 buyrularak Hz. Muhammed’in (s.a.v.) ümmetine karşı merhameti vurgulanmıştır.

Kendisi de bir yetim olan Hz. Muhammed (s.a.v.) özellikle yetimlere karşı duyarlı davranmıştır. Onların haklarının yenmemesi ve onlara zulmedilmemesi konusunda insanları uyarmıştır. Yetimleri koruyup gözetmeye teşvik etmiştir. Allah’ın (c.c.)
“Öyleyse sakın yetimi ezme! El açıp isteyeni de sakın azarlama.” emrine uygun davranmış, ümmetine de “Müslümanların evlerinin en hayırlısı içinde yetime bakılıp iyilik edilen evdir. En kötüsü ise içinde yetime kötülük edilen evdir.” hadisiyle yetimlere karşı merhametle davranılması gerektiğini öğütlemiştir.

Merhamet, insanların birbirlerine zarar vermeyip yardımda bulunmalarını sağlayan çok önemli bir değerdir. İnsanların bütün yaratılmışlara şefkatle baktıkları, birbirlerine ve diğer canlılara merhametle davrandıkları toplumlarda barış, huzur ve sevgi gelişir.

 

Paylaş

Yorumlar