Hz. Muhammed (s.a.v) doğumu ve doğumu ve büyümesinde ki mucizeler

0

Peygamber efendimiz (s.a.v) 12 Rebiülevvel 571 de ( 20 Nisan 571) ramazan bayramının 27 . Günü ( pazartesi)gecesi sabaha karşı,Mekke’nin doğusunda ki Haşimogullari Mahallesi’nde doğmuştur.

 

Peygamberimiz (s.a.v) doğumu ve doğumu ve büyümesinde  gerçekleşen mucizeler

Hz. Muhammed (s.a.v.) dedesi Abdulmutalipe Yemen’de Himyer krallarından birisini ziyaret etmeye gitmiş,kralın yani başında duran bir kahin ona bakıp heyecanlanmış ve onun soyundan birinin Peygamber olarak dünyaya geleceğini söylemiştir.
Dedesi Abdulmuttalip Peygamber Efendimiz doğumu şerefine verdiği ziyarette adını soranlara Muhammed adını verdim, isterim ki gökte ve yerde herkes onu hayırla ansın. Demiştir. Ancak annesi Amine(r.a) soranlara onun adının Muhammed değil Ahmed olduğunu söylemiştir.

Peygamber efendimiz doğduğu gece bazı mucizeler meydana gelmiştir

– Bin yılı aşkın süredir kurak olan Semave deresi o gece taşmıştır

– Önemli bir yer olarak kabul edilen Taberiyye Gölü o gece birden kurulmuştur

– Kabe’de bulunan putlar yüzüstü yere yıkılmıştır

– O dönemde Mecusilerin (ateşe tapan topluluk) İran’da bulunan ve bin yılı aşkın süredir yanmakta olduğuna inandıkları ateş sönmüştür

Mekke’nin havası ağır olduğu için Mekkeliler yeni doğan çocukları çölden gelen sutannelere verirdi ve Mekkeliler yeni doğan çocuklarının Arapça’nın saf ve bozulmamış bir halini öğrenmeleri için onları o bölgelere gönderiyorlardı çünkü Mekke o zaman ticaret yerlerinin olduğu kilit bir bölge olduğu için birden fazla kavim ve kültür içiçeydi. Peygamber Efendimiz de bu sebeblerden ötürü sütannesi Hz. Halimeye(r.a) verildi .

Peygamber efendimiz sütannesinin yanında başına gelen mucize nedir?

Peygamber Efendimiz daha küçükken ve süt annesinin yanındayken burda Şerhu’s Sadr (göğüsün yarılması) olayı yaşandı İslam tarihçilerinin belirttiğine göre

Resullahın göğüsü iki melek tarafından kesilmiş, kalbi yerinden çıkarılmış ve şeytanın vesveselerinden ve saptırmalarından temizlenmiş bir şekilde zemzem ile yıkanarak tekrar yerine konulmuştur.

Ve bu olaydan sonra süt annesini Hz. Halimenin Peygamber Efendimizi alıp annesi amine ve dedesi Abdulmutalipe giderek onlara teslim etmiştir.

 

Peygamberimizin doğumu Hz. Muhammed ne zaman doğdu

 

Peygamberimizin doğumu Hz. Muhammed ne zaman doğdu

Paylaş

Yorumlar