Hz. İbrahimin Hayatı

0

Hz. İbrahimin Hayatı

Kur’an-ı Kerim’de geçmiş toplumlarla ilgili ibret verici birtakım olaylar anlatılmaktadır. Bu olaylara kıssa denir. Kıssalarda adı sıkça geçen peygamberlerden biri de kendisine “Halil” ve “Halilullah” lakapları verilmiş olan Hz. İbrahim’dir (a.s.). Halil “dost” ve Halilullah da “Allah’ın dostu” demektir. Hz. İbrahim’in (a.s.), Suriye’nin kuzeyi ve Anadolu’nun güney kısımlarında bulunduğu belirtilen “Ur” şehrinde doğduğu tahmin edilmektedir. Putperestler arasında yaşamış olmasına rağmen hiçbir zaman puta tapmayan Hz. İbrahim (a.s.), çocukluk döneminde bile tek bir yaratıcının varlığına inanmıştır. Bu inancı, aklını ve mantığını son derece iyi kullanmak suretiyle elde etmiştir. Hz. İbrahim (a.s.), Allah (c.c.) tarafından peygamber olarak görevlendirildikten sonra kendisine “suhuf” diye tabir edilen 10 sayfalık bir kitap gönderilmiştir. Getirdiği din, daha önceki peygamberlerin getirmiş olduğu dinler gibi tevhit inancına dayanan bir dindir. Peygamberimiz henüz peygamber olarak görevlendirilmeden önce Arap Yarımadası’nda az sayıda da olsa Hz. İbrahim’in (a.s.) dini üzere yaşayan ve tevhid ilkesine bağlı
olan kimseler vardı. Bu kimselere “Hanif” denilmekteydi.

Hz. İbrahim (a.s.) daha sonra Mekke’ye gitmiş ve orada oğlu Hz. İsmail (a.s.) ile birlikte
Kâbe’yi inşa etmiştir

Hz. İbrahim (a.s.) son derece cömert bir insandı. Sofrasında misafir eksik olmaz ve
her zaman yemek bulunurdu. Bu yüzden misafir eksik olmayan sofralar için “Halil İbrahim
Sofrası” tabiri kullanılır.

Paylaş

Yorumlar