Hz. İbrahim Halilullah Kimdir | İbrahim (as) Kısaca Hayatı

0

Hz. İbrahim (as)  “Halilullah”  da denir. Ona bütün milletler saygı gösterirdi. Son derece misafirperver. Minberde hutbe okumak, misvak kullanmak, sünnet olmak, tırnak kesmek işleri, Hz. İbrahim (as) bazı sünnetlerindendir. Kâbe-i Muazzama’yı, oğlu İsmail (as) ile  birlikte ilk olarak yada  yenileyerek inşa etmiştir.

 

Hz. İbrahim Kısaca Hayatı

Hazret-i İbrahim (as)”büyük peygamberler arasında yer alır. Bu peygamberler Peygamberimiz Hz. Muhammed (sav)  Hz. Nuh (as) Hz. Musa (as) ve Hz.  İsa (as) olmak üzere beş peygamberdir.
Hz. Nuh  (as) peygamberin çocukları yeryüzüne dağıldıktan sonra Ham’ın soyundan “Nemrud”
adında bir adam, birçok kabileleri başına toplayarak Babil’de, şimdiki Musul şehrinin
bulunduğu yerlerde Babil hükümetini kurdu. Babil ülkesine “Geldanistan” denildiği
gibi, hükümdarlarına da “Nemrud” denir.
Babil halkı arasında “Saibe” denilen sapık bir din türemişti. Bunlar, güneşe, aya,
yıldızlara, putlara ve hükümdarlara tapıyorlardı. Cenab-ı Allah (c.c.)  Nemrud İbni Ken’an
zamanında Babil halkına Hz.  İbrahim (as) peygamber olarak gönderdi. O’na on
sayfalık kitab indirildi.

Hz. İbrahim Putları Kırması

Hz.  İbrahim (as) Babil halkına gerçek dine davet etti, onları hak dine çağırdı. Doğup batan, sönüp giden şeylerin tapılmaya uygun bulunmadıklarını onlara söylüyordu. Ama  onlar Hz. İbrahim’i dinlemediler. Bir yortu günü insanlar şehir dışına çıkmışlardı.

Hz. İbrahim (as)  şehirde kaldı. Putların bulunduğu yere giderek bir kısım putları  yere devirip kırdı.
Elinde olan baltayı da büyük bir putun boynuna astı. İnsanlar şehre geri döndüklerinde  bu durumu
görünce, bunu Hz. İbrahim’in yaptığını anladılar.

Hz. İbrahim de:
– “Eğer söyleyebilirse sorunuz; bunu bu büyük put yapmıştır!” dedi. Dediler ki:
– “Hiç cansız olan bir put böyle bir şey yapabilir mi?” Hz. İbrahim de şöyle dedi:
-“Madem ki bunlar cansız, ellerinden bir şey gelmez şeylerdir; artık niçin bunlara
tapıyorsunuz?” dedi.
Hz. İbrahim (as) bu cahil kavme, ne kadar sapıklık ve anlayışlık içinde kaldıklarını bu hareketi ile anlatmak istemişti. Bunun üzerine hepsi de biraz sustular, cahilliklerini anlar gibi oldular.  Maalesef, cehalet gururları tekrar baş gösterdi. Sapıklıkta  ısrarcı oldular.

Hz. İbrahim’in Ateşe Atılması

Hz. İbrahim’ (as) yaktıkları büyük bir ateş içine attılar. Ama ateş,  Cenab-ı Allah’ın emri ile gül bahçesi dönüştü, O’nu yakmadı.  Cenab-ı Allah’ın büyük bir mucizesi idi. Bunu görenlerden bazıları iman ettiler. Hz. İbrahim de bu iman edenleri ve kendi aile halkını yanına alarak Şam memleketine hicret ettiler.  Bir dönem kıtlık olunca Mısır’a gitti.
Sonra da dönüp Ken’an ilinde (Beyt-i Makdis) çevresinde bulundu.

 

Hz. İbrahim’in Kabri Nerededir?

Hz. İbrahim (as) rivayete göre, Âdem aleyhisselâm’ın yaratılışından üç bin üç yüz otuz yedi sene sonra Babil’de doğmuş ve yüz yetmiş beş yada iki yüz sene yaşamıştır.  Bazı dini kaynaklara göre  İbn İshak’a göre Hz. Adem’in (as) kabri Mekke’de Mina veya Arafat’ta olduğudur, başka rivayetlere göre ise Mekke’de Ebükubeys dağında yada Hindistan’daki Nevz dağındadır. diğer bir rivayete göre de tüfanda Hz. Nuh (as.), Ebükubeys dağında bulunan Hz. Adem’in (as.) naaşını alarak bir tabut içine koymuş, tüfandan sonra tekrar yerine yada Beytülmakdis’e defnetmiştir.

 

Paylaş

Yorumlar