Hz. İbrahim (a.s.) Kimdir? Hz. İbrahim (a.s.) Hayatı Hakkında Kısa Bilgi

0

Hz. İbrahim (a.s.) kimdir? İbrahim Peygamber nerede doğdu? Hz. İbrahim’in (a.s.) babası kimdir? Hz. İbrahim (a.s.) nerede yaşadı? Hz. İbrahim’in (a.s.) eşleri ve çocukları kimlerdir? Hz. İbrahim (a.s.) hangi zalim hükümdar zamanında yaşadı? İbrahim Aleyhisselam tevhid inancına nasıl ulaştı? Hz. İbrahim’e (a.s.) kaç suhuf gönderildi? Hz. İbrahim (a.s.) hangi kavme gönderildi? Hz. İbrahim’e (a.s.) niçin Halilullah denildi? Hz. İbrahim (a.s.) kaç yıl yaşadı? Hz. İbrahim’in (a.s.) kabri nerede? Hz. İbrahim (a.s.) ile ilgili ayet ve hadisler nelerdir? Nemrud’un zulüm ve tehditlerine meydan okuyan, ateş yığınlarını gül bahçelerine çeviren Hz. İbrahim’in (a.s.) hayatı, mucizeleri ve kıssası.

Kur’an-ı Kerim’de geçmiş toplumlarla ilgili ibret verici birtakım olaylar anlatılmaktadır. Bu olaylara kıssa denir. Kıssalarda adı sıkça geçen peygamberlerden biri de kendisine “Halil” ve “Halilullah” lakapları verilmiş olan Hz. İbrahim’dir (a.s.)  Halil “dost” ve Halilullah da “Allah’ın dostu” demektir. Hz. İbrahim’in (a.s.), Suriye’nin kuzeyi ve Anadolu’nun güney kısımlarında bulunduğu belirtilen “Ur” şehrinde doğduğu tahmin edilmektedir. Putperestler arasında yaşamış olmasına rağmen hiçbir zaman puta tapmayan Hz. İbrahim (a.s.), çocukluk döneminde bile tek bir yaratıcının varlığına inanmıştır. Bu inancı, aklını ve mantığını son derece iyi kullanmak suretiyle elde etmiştir. Hz. İbrahim (a.s.), Allah (c.c.) tarafından peygamber olarak görevlendirildikten sonra kendisine “suhuf” diye tabir edilen 10 sayfalık bir kitap gönderilmiştir. Getirdiği din, daha önceki peygamberlerin getirmiş olduğu dinler gibi tevhit inancına dayanan bir dindir. Peygamberimiz henüz peygamber olarak görevlendirilmeden önce Arap Yarımadası’nda az sayıda da olsa Hz. İbrahim’in (a.s.) dini üzere yaşayan ve tevhid ilkesine bağlı olan kimseler vardı. Bu kimselere “Hanif” denilmekteydi.

Hz. İbrahim (a.s.) daha sonra Mekke’ye gitmiş ve orada oğlu Hz. İsmail (a.s.) ile birlikte Kâbe’yi inşa etmiştir.
Hz. İbrahim (a.s.) son derece cömert bir insandı. Sofrasında misafir eksik olmaz ve her zaman yemek bulunurdu. Bu yüzden misafir eksik olmayan sofralar için “Halil İbrahim Sofrası” tabiri kullanılır.

 

Hz. İbrahim (a.s.), insanları putlara tapınmayı bırakıp Allah’a (c.c.) inanmaları için davet etmeye başladığında, kendisini Tanrı olarak gören zamanın hükümdarı Nemrut tarafından ateşe atılmıştır. Ancak
Allah’ın (c.c.), “Ey ateş, İbrahim’e serin ve selamet ol!” (Enbiya Suresi, 69. ayet.)
emriyle ateş onu yakmamıştır. Bugün Şanlıurfa’da bulunan Balıklı Göl’ün, Hz. İbrahim’in (a.s.) ateşe atıldığı yer olduğuna ve ateşin Allah (c.c.) tarafından suya dönüştürüldüğüne inanılmaktadır.

Paylaş

Yorumlar