Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin (r.a.) Kimdir

0

Peygamber Efendimiz’in torunları, Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin’in (r.a.) kısaca hayatı…

HZ. HASAN’IN KISACA HAYATI

HZ. HASAN
Hz. Hasan, Peygamberimizin torunudur. 625 yılında Medine’de doğmuştur. Hz. Peygamber sağ kulağına ezan, sol kulağına da kaamet okumuş, adını da Hasan koymuştu. Resûl-i Ekrem, Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin’i çok severdi. “Allahım ben bu ikisini çok severim. Sen de bunları ve bunları sevenleri sev. Bunlar benim kızımın oğullarıdır.” (Tirmizi, İbni Mâce) diyordu.
Hz. Peygamber onları omuzlarında taşır, bağrına basar, öpüp koklar, güneş altında kalmalarna razı olmazdı. Namazda bile onları sırtına bindirir, hutbe okurken omuzlarina dayanırlardı. Sadaka ve zekât olarak gelen mallardan onlara yedirmezdi. “Muhammed’in ehlibeyti, zekât ve sadaka malından yemez, bu onlara helâl değildir.” (Buharî) buyurmuşlardır. Hz. Hasan vücut yapısı bakımından Peygamberimize benzerdi. Hz. Hasan, babası Hz. Ali’nin halifeliği sırasında siyasî ve idarî görevlerde bulundu. Babasıyla birlikte Cemel Vakası, Siffin ve Nehrevan savaşlarına katıldı. Fakat çarpışmalara bizzat katılmadı. Hz. Hasan babasının şehid edilmesinden sonra Kûfe Mescidinde kısa bir hutbe okudu. Sonra da Kûfeliler ken disini halife ilân ettiler. Fakat Hz. Hasan, Muaviye ile anlaşarak Medine’ye döndü. Medine’de 670 yılında, Hicretin 49. yılında şehit edildi. Medine’de Bâkî Mezarlığına gömüldü.

HZ. HÜSEYİN’İN KISACA HAYATI

HZ. HÜSEYİN
Hz. Hüseyin Hicret’in üçüncü yılı 626 tarihinde Medine’de doğdu. Fatima’tüz-Zehra’nın ikinci oğludur.
Peygamberimiz torunu hakkında: “Hüseyin bendendir. Ben de Hüseyin’denim. Hüseyin’i seveni Allah sever.” buyurdu. (Buharî, Tirmizî, İbni Mâce) Resûl-i Ekrem Efendimiz (s.a.v) Hz. Hüseyin’i kucağına alır, onu öper ve oksardı. O Yüce Peygamber yalnız torunlarını değil bas. kasının çocuklarını da çok severdi.
Hz. Hüseyin, Halife Yezid zamanında Mekke’ye gitti. Traklıların devamlı israrları üzerine Kûfe’ye gitmek üzere yola çıktı. Muaviye’nin oğlu Yezid’in ordusuyla karsilas ti. Yapılan savaşta, 4 Ekim 680 tarihinde. Hz. H sehid edildi. Bu savaşta yalnız Hz. Hüseyin’in oğlu Zeynel Abidin kurtulabildi. Hz, Hüseyin son derece yumuşak huylu, cömert akıllı bilgili ve faziletli idi. Şehid olduğunda 28 yaşında bulunuyordu.

Paylaş

Yorumlar