Hz. Hasan ile Hz. Hüseyin’in kısaca hayatları hakkında bilgi

0

Hz. Hasan (r.a.) ve Hz. Hüseyin (r.a.), Hz. Peygamberin torunlarıdır. Babaları Hz. Ali (r.a.), anneleri ise Hz. Muhammed’in (s.a.v.) en küçük kızı Hz. Fatıma’dır (r.a.). Hz. Peygamber torunlarına iyilik ve güzellik anlamlarına gelen Hasan ve Hüseyin isimlerini vermiştir. Torunlarının kulağına ezan okumuş, onlara kavuşmanın sevinciyle Allah’a (c.c.) şükretmek için kurban kestirmiştir.

Hz. Hasan (r.a.), Hz. Hüseyin’den (r.a.) bir yaş daha büyüktür. İki kardeş de dedeleri Hz. Muhammed’in (s.a.v.) terbiyesinde büyümüşlerdir. Hz. Peygamber, torunlarıyla yakından ilgilenmiştir. Onları yanlış yaptıklarında uyarmış ve onlara doğru olanı yapmaları için öğüt vermiştir. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) vefatından sonra Hz. Hasan (r.a.) yakınlarına dedesi hakkında sorular sorup onu daha fazla tanımak
istemiş ve öğrendiklerini kardeşiyle paylaşmıştır. Kardeşi Hz. Hüseyin’in (r.a.) dedesi hakkında daha çok bilgili olduğunu anlayınca tüm bildiklerini birbirleriyle paylaşmışlardır. Hz. Peygamberin öğütlerini, davranışlarını kendilerine örnek almışlar ve toplumda erdemli bireyler haline gelmişlerdir. Hz. Hasan (r.a.) ve Hz. Hüseyin (r.a.), İslam ahlakıyla yetişmiş ve güzel davranışlarıyla herkese örnek olmuştur.
Hz. Hasan (r.a.) ve Hz. Hüseyin (r.a.) fizik ve ahlak olarak dedelerine çok benzerdi. Çok cömert ve takva sahibiydiler. Hz. Hasan (r.a.) hayır yapmayı çok severdi.

Bir avuç yiyeceği varsa yarısını dağıtırdı. Hz. Hasan’a (r.a.) “Güzel ahlak nedir?” diye sorulduğunda o; “Doğru söz, isteyene vermek, sıla-i rahim, komşu hakkında utanmak, arkadaş hakkında riayet, misafire ikram ve nihayet bunların başında hayâdır.”44 şeklinde cevap vermiştir. Hz. Peygamber “Allah’ım, işte bunlar benim ehl-i beytimdir. Onların kirini gider ve onları tertemiz yap!” (Tirmizî, Tefsîru’l-Kur’ân, 33. diyerek torunları için dua etmiştir.

Ayrıca onlar için “Hasan ve Hüseyin cennet gençlerinin efendileridir. Hasan ile Hüseyin’i seven beni sevmiş olur; onlara buğzeden bana buğzetmiş olur.” (Tirmizî, Menâkıb, 30.) diyerek torunlarının sevilmesini ve örnek alınmasını Müslümanlara öğütlemiştir. Müslümanlar Hz. Hasan (r.a.) ve Hz. Hüseyin’in (r.a.) hayatını en güzel şekilde öğrenerek dualarında onları da anarlar. Ayrıca onların güzel ahlaklarını hayatlarına yansıtmaya ve erdemli davranışlarını örnek almaya özen gösterirler.

Paylaş

Yorumlar