Hz. Fatıma’nın (s.a) Kısaca Hayatı

0

Hz Muhammed’in Kızı Fatıma’nın Hayatı Kısaca

Hz. Muhammed’in ilk eşi, ilk yardımcısı ve kabul eden Hz. Hatice’den doğan en küçük ” kızı idi. Peygamberimizin en sevgili kızıdır. Babasına son derece bağlı olan Hz. Fatıma’tüz-Zehra’ya bizzat Peygamberimiz: İnsanların Hârisi” demek sûretiyle üstün değer verdiğini belirtmiştir.

Fatima’tüz-Zehra, babasının Peygamberliğinden 5 sene kadar önce Mekke’de doğmuştur. Küçük yaşta annesini yitirdiğinden Peygamberimiz tarafından daima sevilmiştir.

Medine’ye hicretten iki sene sonra Peygamberimiz,kızını amcasının oğlu Hz. Ali ile evlendirdi. Sade bir tören yapılmış, nikâhları Mescid-i Nebevi’de kıyılmıştır. Misafirlere bal şerbeti ve hurma ikram edilmiştir. Mutlu bir hayat yaşamışlardır. Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin adında iki çocukları olmuştur. Peygamberimizin nesli de bunlar ile devam etmiştir.

Peygamberimizin vefatına çok üzülmüş, babasının üzüntüsüne dayanamayarak, Hz. Peygamber’den 6 ay sonra vefat etmiştir. Vefat ettiğinde henüz 28-30 yaşları civarında bulunuyordu.
Hz. Fâtıma, özellikle konuşması ve davranışları yönünden babasına çok benzerdi. Babasına karşı son derece saygil idi. Onun her gelişinde Hz. Fatıma ayağa kalkar “Babacığım” diyerek hal ve hatırını sorardı. Peygamberimiz de O’nu yanına oturturdu. Uhud Savaşı’nda askerlere su taşımış, yaralıları tedavi etmiştir. Hz. Peygamber yaralanınca da. O’nun yüzündeki yarayı silmiş ve tedavi etmiştir. İslam dünyasının her bakımdan örnek kadınlarından olmuştur.

Paylaş

Yorumlar