Hz. Davud (a.s.) Kimdir Hayatı Hakkında Kısa Özet Bilgi

0

“Ey Davud! Biz seni yeryüzünde halife yaptık; onun için insanlar arasında adaletle hükmet; nefsinin isteklerine uyma, sonra (nefsin) seni Allah’ın yolundan saptırır.” (Sâd Suresi, 26. ayet.)

Kur’an-ı Kerim’de adı çokça geçen peygamberlerden biri de Hz. Davud’dur (a.s.). O, İsrailoğullarına peygamber olarak gönderilmiş ve kendisine ilahî kitaplardan Zebur indirilmiştir.
Kur’an-ı Kerim ve hadislerde Hz. Davud’un (a.s.) çeşitli özellikleri belirtilmekle beraber gerek soyu gerekse hayat hikâyesiyle ilgili ayrıntılı bilgi yoktur. Sadece kendisine hem hükümdarlık hem de peygamberlik verilen bir yönetici olduğu ve toplumu adaletle yönettiği bildirilmektedir.

Kur’an-ı Kerim, Hz. Davud’un (a.s.) peygamberlik ve yöneticilik dışında başka özelliklerinden de bahsetmektedir. Bu özelliklerden bazıları şunlardır:
Hz. Davud (a.s.) demiri işleyip zırh yapardı. Bunun için ona, demircilerin piri de denir. Gür ve güzel bir sesi vardı. Zebur’u okumaya başladığında bütün canlılar durup onu dinler ve sesinden dağlar yankılanırdı. Allah’ı (c.c.) çok zikreder, güzel amellerde bulunur ve günah işlemekten titizlikle kaçınırdı. ( Bakara Suresi, 251. ayet; Enbiya Suresi, 79-80. ayetler; Sebe Suresi, 10-11. ayetler; Sâd Suresi, 18-19. ayetler.)

İslam kaynaklarının bildirdiğine göre Allah (c.c.) tarafından Hz. Davud’a (a.s.) gönderilen Zebur, içinde vaaz, ilahî ve hikmetli sözlerin bulunduğu bir kitaptır. Hz. Davud’un (a.s.) vefatından sonra oğlu Hz. Süleyman (a.s.) hem peygamber hem de yönetici olarak görevlendirilmiştir.

Paylaş

Yorumlar