Hz. Ademin Yaratılışı Ve Şeytanin Tuzağı

0

Hz. Âdem (a.s.) ilk insan ve ilk peygamberdir.  Yüce Allah, Âdem (a.s.)’ı yaratmadan önce meleklere şöyle
buyurmuştu:

Bakara sûresi, 30. âyete ‘’Hani Rabbin meleklere: Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım, dedi. Onlar: Bizler hamdinle seni takdis edip dururken, yeryüzünde fesat çıkaracak, orada kan dökecek insanı mı halife kılıyorsun? dediler. Allah da onlara: Sizin bilemeyeceğinizi her hâlde ben bilirim, dedi.’’

Sözlükte Hilâfet kelimesi; ‘’bir kimsenin diğerinin yerini alması, onu temsil etmesi, onun selâhiyetlerini
kullanması’’ demektir.
Halife ise, vekil ve temsilci anlamına gelir. Halife, kendisinden önce yeryüzünde bulunan meleklerin yerine
yada meleklerin dışındakilerin yerine geçen manasına gelir. Bu konu ile ilgili halife, Hz. Âdem (a.s.)’dır. O,
hüküm ve emirlerini yerine getirme konusunda Yüce  Allah’ın halifesidir.  Cenab-ı Allah’ın yeryüzüne gönderdiği ilk
peygamber de Hz. Âdem’dir.

Allah, Hz. Âdem (a.s.)’ı yarattı bütün eşyanın isimlerini öğreterek ona ilim verdi.

Bakara süresi, 31-32. âyetlerde ‘’Âdem’e bütün isimleri öğretti. Sonra onları önce meleklere arzedip: Eğer siz sözünüzde sâdık iseniz, şunların isimlerini bana bildirin , dedi. Melekler: Ya Rap! Seni noksan sıfatlardan tenzih ederiz, senin bize öğrettiklerinden başka bizim bilgimiz yoktur. Şüphesiz âlim ve hâkim olan ancak sensin, dediler.’’

Bakara süresi, 33. âyet ‘‘(Bunun üzerine:) Ey Âdem! Eşyanın isimlerini meleklere anlat, dedi. Âdem onların isimlerini onlara anlatınca: Ben size, muhakkak semâvat ve arzda görülmeyenleri (oralardaki sırları) bilirim. Bundan da öte, gizli ve açık yapmakta olduklarınızı da bilirim, dememiş miydim? dedi.‘‘

Yüce Mevlamızın Hz. Âdem’e öğrettiği bu isimler, insanların tanışmasına ve anlaşmasına sebep olan bütün
isimlerdir. İnsan, hayvan, yeryüzü, deniz, dağ gibi her şeyin ismidir. Bununla, Hz. Âdem’e az veya çok dil
öğretilmiş, insanlık Hz. Âdem’in halife olarak yaratılmasıyla başlamıştır.

 

MELEKLERİN SECDESİ VE İBLİS’İN (ŞEYTAN’IN) KİBRİ

Cenab-ı Allah meleklere Hz. Âdem’e secde etmelerini emretti. Tüm melekler secdeye kettiler ama
cinlerden olan İblis kibirlendi, secde etmeye yanaşmadı.

Bakara sûresi, 34. âyetikerimede: ‘’Âdem’e secde edin” dedik. İblis hariç (hepsi) secde ettiler. O ise, diretti ve kibirlendi, (böylece) kâfirlerden oldu.’

Allah, İblis’e niçin secde etmediğini sorunca o şöyle dedi:

‘’Ben ondan hayırlıyım! Beni ateşten, onu topraktan yarattın’’dedi,

mantık yürüttü ve  Cenab-ı Allah’ın emrine uymadı.

Meleklerin secdesi, Hz. Âdem’e saygı gösterme olmakla beraber, bizzat Cenab-ı Hakkın  bir ibadettir.

Buradaki secdenin manası: ’’Onun yaratılışını tamamladım ve siz (ey melekler) onunla karşı karşıya
geldiğiniz vakit, benim için ona secde edin’’ demektir.

Bu emir üzerine melekler secde etmiş, ancak şeytan secde etmeye yanaşmamıştır. Cenab-ı Haktan mühlet
istemiştir.

İblisin vesvesesi ve cennetten çıkarılması Hz. Âdem ve Havva’yı cennete  çıkarılması

Yüce Mevlamız, Hz. Âdem ve Havva’yı cennete koydu ve bir ağacın meyvesi dışında, tüm nimetlerden
faydalanmalarına izin verdi. Ayrıca şeytan ile insanın birbirlerine düşman olduğunu açıklayarak onları şu
şekilde uyardı:

Taha Suresi, 117. ayeti kerimede: “Ey Âdem! Bu gerçekten sana ve eşine düşmandır. Sakın sizi cennetten sürüp çıkarmasın. Sonra mutsuz olursun! Şüphesiz senin acıkmaman ve çıplak kalmaman oradadır. Ve gerçekten sen burada susamayacak ve yanmayacaksın da”!

A’raf sûresi, 19. âyet; Tâhâ suresi, 120-121. ayetlerde; İblis, Hz. Âdem ve Havva’ya ebedi hayatı ve melek olmayı vaat etti, onları aldattı ve o meyveden yemelerini sağladı.

Bu ayet-i kerimede, şeytanın ikisine de vesvese verdiği haber verilmektedir. Böylelikle onları hile ile aldattı. Ağacın
meyvesini tattıklarında mahrem yerleri  kendilerine göründü. Ve cennet yapraklarıyla üzerlerini
örtmeye başladılar. Cenab-ı Allah  onlara:

A’raf süresi, 22. âyet ‘’…Ben size o ağacı yasaklamadım mı ve şeytan size apaçık bir düşmandır, demedim mi? buyurdu.

 

Cenab-ı Hakkın bu hitabı karşısında ikisi de suçlarını kabul ederek, yaptıklarından pişman oldular. (Âdem ile Havva)
şöyle dediler :

Araf süresi, 23. âyet; “Ey Rabbimiz! Biz kendimize zulmettik. Eğer bizi bağışlamaz ve bize acımazsan mutlaka ziyan edenlerden oluruz”

Bu olay üzerine Allah, ikisini de cennetten çıkardı ve şöyle buyurdu:

A’raf sûresi, 24-25. âyetlerde“Allah: Birbirinize düşman olarak inin! Sizin için yeryüzünde bir süreye kadar yerleşme ve faydalanma vardır, buyurdu. Orada yaşayacaksınız, orada öleceksiniz ve orada (diriltilip) çıkarılacaksınız.’’

Hz. Muhammed (s.a.v.):
‘’Üzerine güneşin doğduğu en hayırlı gün, Cuma günüdür. Zira Âdem o gün yaratıldı; cennete o gün sokuldu ve cennetten o gün çıkarıldı. Kıyamet de Cuma günü kopacaktır.’’buyurmuştur. (Buhârî, Cuma 4)

Cennetten çıkarılınca; Hz. Âdem, Hindistan tarafına, Hz. Havva ise Cidde’ye indirildi.  İkisi de yıllarca  tövbe
ettiler. Hz. Âdem, çok ağladı ve  Cenab-ı Allah’a yalvardı.  Cenab-ı Allah onların tevbesini kabul edip, bağışladı.

Cenab-ı Hak, Hz. Âdem’e ‘’Mekke tarafına git’’ buyurdu. Âdem (a.s.) da oraya gidip Hz. Havva ile Arafat’ta buluştular. Ondan sonra bütün insanlar onlardan üredi ve nice nice kavimler, sınıf sınıf insanlar meydana geldi çoğaldı. Âdem (a.s.), çocuklarına peygamber olarak gönderildi ve kendisine ”10 sahife” indirildi. Hz. Âdem’in,
neslinden 40 bin kişiyi gördüğü rivayet edilmiştir.

 

Hz Adem (as)’in bazı özellikleri 

Hz. Âdem (a.s.)’ın birçok özelliği vardır. Bu özelliklerin bazıları şöyledir:
– İlk yaratılan insan ve ilk peygamberdir.
– Hem cennet hayatını, hem de dünya hayatını yaşamıştır.
– Cenab-ı  Allah, onu kendi kudret eliyle yaratmıştır.
– Yüce Allah, ona eşyanın isimlerini öğretmiştir.
–  O’nu, yeryüzünün halifesi yapmıştır.
– ilk hata eden ve  ilk tövbe edendir.
–  İlk selamlaşan kişidir.
– Toprağı ilk işleyendir.
– Evlat sevgisini ve evlat acısını ilk tadandır.
–  Tüm insanların atasıdır.
–  Dünyada en uzun yaşayandır.

 Bu Konuyla İlgili Alınacak Dersler
-Cenab-ı  Allah’ın , Hz. Âdem’i annesiz ve babasız yaratmıştır.  Yüce Allah’ın gücü her şeye kadirdir
-İnsan yerzüzünde  Yüce Allah’ın halifesidir. Yaratılış gayesini unutmamalıdır.
– İblis aldatır. Tuzaklarına karşı uyanık olunmalıdır.
– Cenab-ı Allah’ın secde emrine uymayan şeytanın ’ın lânetlendiği unutulmamalı ve ibadetlere azami titizlik
gösterilmelidir.
– Günahlara, samimi bir şekilde tövbe etmelidir.  Cenab-ı Allah tövbeleri kabul eder ve bağışlar.

 

 

Paylaş

Yorumlar