Hicret Ne Demektir? Hicret deyince ne anlıyorsunuz?

0

Medine’ye hicretin başladığını ve Müslümanların gruplar halinde Mekke’yi terk ettiklerini gören müşrikler, onların Medine’de güç oluşturacağından endişe ettiler. Bu sebeple Hz. Peygamber’i öldürmeye karar verdiler. Mekkelilerin niyetini öğrenen Allah Resulü (s.a.v.), 622 yılında Medine’ye hicret etmek için Hz. Ebu Bekir ile buluştu. İki hicret yolcusu Sevr Mağarası’nda birkaç gün kaldıktan sonra daha önceden anlaştıkları bir rehberle 622 yılında Medine’ye doğru hareket ettiler. Yaklaşık sekiz günlük bir yolcuğun ardından Medine yakınlarında bulunan Kuba’ya vardılar. Burada bir süre kaldıktan sonra asıl hedefleri olan Medine’ye ulaştılar.!

 

Hicret Ne Demektir?

Sözlükte, “terk etmek, ayrılmak, ilgisini kesmek” manasına gelen hicret “kişinin herhangi bir şeyden bedenen, lisanen ya da kalben ayrılıp uzaklaşması” demektir. Ancak bu kelime daha çok “bir yerin terk edilerek başka bir yere göç edilmesi” anlamında kullanılır.Terim olarak genelde gayri Müslim ülkeden İslam ülkesine göç etmeyi, özelde ise Resul-i Ekrem Efendimizin ve Mekke’li Müslümanların Medine’ye göçünü ifade eder. Medine’ye göç eden Müslümanlara “Muhacir”, Hz. Peygamber’e ve muhacirlere yardım eden Medineli Müslümanlara da “Ensar” unvanı verilmiştir.

Paylaş

Yorumlar