Hesap Ve Mizan Ne Demek Kısaca

0

Mîzan, sözlükte “terazi” anlamına gelir.

Mizan, ahirette insanların günah ve sevaplarının, iyilik ve kötülüklerinin tartılacağı manevi bir
terazidir. Kur’an’da ve hadislerde verilen bilgilere göre dünyada yapılan iyilik ve kötülükler,
ahirette mizan denilen terazide tartılacaktır. İyilikleri kötülüklerinden, sevapları günahlarından ağır
gelenler mükâfatlandırılacaktır. Günahları sevaplarından fazla olanlar ise yaptıklarının cezasını
çekeceklerdir. Bir ayette, ahiret günü mizanda amellerin tartılacağı şöyle açıklanır: “O gün amellerin tartılması da haktır. Kimlerin sevabı ağır basarsa işte onlar kurtuluşa erenlerdir.”(Â’râf suresi, 8. ayet.)

Ahiret günü mahşer meydanında toplanan insanlar, dünyada yaptıklarından sorguya çekilecekler, dünya hayatında işlediklerinin hesabını vereceklerdir. Bir ayette şöyle buyrulur: “Elbette kendilerine peygamber gönderilen kimseleri de gönderilen peygamberleri de mutlaka sorguya çekeceğiz! Andolsun, onlara (yaptıklarını) tam bir bilgi ile anlatacağız. Çünkü biz onlardan uzak değiliz.”( Â’râf suresi, 6-7. ayetler.)

Hesap sırasında herkes, yaptığı en küçük bir iyiliğin de kötülüğün de karşılığını görecektir. “Artık kim zerre ağırlığınca bir hayır işlerse onun mükâfatını görecektir. Kim de zerre ağırlığınca bir kötülük işlerse onun cezasını görecektir.”(Zilzâl suresi, 7-8. ayetler.) ayeti bu hususu açıklamaktadır. Mahşerde hiç kimse, yaptıklarını inkâr edemeyecektir. Hatta insanların yaptıklarına, kendi organları şahitlik edecektir. Bu durum bir ayette şöyle açıklanır: “O gün biz onların ağızlarını mühürleriz. Elleri bize konuşur, ayakları da kazandıklarına şahitlik eder.”(Yâsîn suresi, 65. ayet)

 

 

Paylaş

Yorumlar