Her türlü dua için | La ilahe illa ente sübhaneke inni küntü minezzalimin

0

Dua etmek kadar onu nasıl edeceğimizi bilmekte önemlidir. Öncelikle dua eden her insan, benim duam kabul olmaz dememelidir. Dua etmesini sürdürmelidir unutmayın ki ibadeti yapmak kadar onu sürekli olarak sürdürmek de çok önemlidir.

Dua edeceği şeylerin kendisinin hayırina olmalı Haram şeylerin peşinde düşmemelidir. Duaların sonunda mutlaka amin demektir.

Peki dua etmenin bir vakti varmıdır?

İslam Alimleri bu konu ile ilgili dua edilecek zamanın
” Cemaatle, savaş halinde, Kur’an ı Kerim’i okunduktan sonra,ezan ile kamet arasında, rüzgar eserken, secde halinde iken ve cuma günleri yapılanmasını Uygun görmüştür
Ayrıca dua edildikten sonra da ısrarla tekrarlanmasının da önemli olduğunu belirtmişlerdir.

 

Fazileti ; La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minezzalimin 

Bu ayet-i kerimenin fazilet ve bereketi meşhur ve oldukça faydalıdır. Bu dua tövpe etmekte çok büyük tesirili  ve çok kuvvetli bir duadır. Maddi ve manevi sıkıntı zamanlarında tesiri malum, bilinen ve tecrübe edilmiş bir duadır.

Bu ayet-i kerime ile yapılan dua yoktur ki dergahı ilahide kabul olmasın bu ayati kerime ile yapılan dualar. Allah katında   çok makbul ve muteberdir.

Günde en az 40 defa yada 1000 defa okunsa ne sıkıntısı varsa  maddi manavi her türlü derde davadır.

Bu dua, okuyan kimse için  Cenaı  Allah’ın ihsanına vesile olur.

öyle bir duaki, sıkıntı ve darlığın giderilmesine vesile olur.

Hastalık, manevi huzursuzluk, dert ve sıkıntı için okunan bu dua kişinin hem iç huzura erişmesine hem de dertlerine şifa bumlasınavesile olur.

Bu duayı okuduğunda, kişiyi en sıkıntılı hallerden kurtaracağı umulur.

Bu duayı, tıpkı Hz. Yunus’u içinde bulunduğu sıkıntıdan kurtardığı gibi okuyanı dertlerinden kurtarır. Sıkıntıdan ve kötülükten muhafaza eyler.

Allahın lütfuna sığınmak için çok makbul bir duadır.

 

Hz. Muhammed  sallâllâhu aleyhi ve sellem şöyle buyurur:

“ Hz. Yünus’un balığın karnında iken okuduğu dua şeklinde idi. “la ilahe illa ente sübhaneke inni küntü minezzalimin” .  Sıkıntıya düşmüş ve başı belâya düçâr olmuş hangi müslüman bu duayı yaparsa,  Cenab-ı Allah  mutlaka onun duasını kabul buyurur.” (Tirmizi, Deavât 81; Ahmed b. Hanbel, Müsned, I, 170)

 

 

La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minezzalimin
Hz. Yunus aleyhisselam’ın balığın karnında iken şu duayı okumuştur. Arapça dusı; “la ilahe illa ente sübhaneke inni küntü minezzalimin” .

Manası “Senden (Allah’tan) başka ilah olacak yoktur, Sen her türlü noksanlıklardan ve ortaklıktan berisin”

Hz. Yunus’un Duası | Hz Yunus’un Tövbesi Duası

 

Paylaş

Yorumlar