Hayız nifas ve lohusa kadınlar için hükümler ve haram olan şeyler

0

Hayız, yaratılış kanı olup belli vakitlerde kadının rahminden gelir. Kadının hayız kanı göreceği en küçük yaş, dokuz ve bu kandan kesileceği yaş ise, genellikle altmışikidir.

 

Hayız nifas ve lohusa kadınlar için hükümler ve haram olan şeyler

Hayızın en azı, ard arda bir gün bir gece, en çoğu ise, ard arda olmasa bile onbeş gün, onbeş gecedir.

Onbeş gün boyunca kesintili olarak gelen kanın akma müddetinin toplamı yirmidört saati dolduruyorsa, tamamı hayız kanıdır.  Toplamı bu müddeti doldurmuyorsa, hayız kanı olmayıp hastalık kanıdır.

Kadınların çoğunluğunun hayız müddeti, altı veya yedi gündür. İki hayız arasında geçen temizlik müddeti en az onbeş gündür.

Kadınların çoğunun bu müddet yirmi üç veya yirmi dört gündür. Bu muddetin azamisi için ise belli bir sınır yoktur.

Şayed kadın onbeş günden fazla kan görecek olursa, fazlası, isti haza (hastalık) kanıdır.

Onbeş günden fazla kan gören kadınlar dört kısımdır:

Mübtedie ( adet kanını henüz ilk defa gören) ve mu’tade. Bunlar dan her biri ya mümeyyizedir veya değildir. Şayed mümeyyize ise -ki mümeyyize ister mübtedie, ister mu’tade olsun kuvvetli ve zayıf kan gören kadındır. Bu durumdaki kadının üç şartla kuvvetli hayız kani, zayıf kanı ise, istihaza kanıdır. Bu durumdaki kadının kuvvetli kanı bir gün bir geceden az ve onbeş günden fazla değildir. Zayıf kanı ise, ard arda olup, onbeş günden az değildir.

Ya da mümeyyize olmayan kadındır. ki kanı tek bir renkte olan yahûd temyiz şartlarından birini taşımayan kadındır. Bu durumda olan kadın şayet ilk def’a âdet kanı görüyorsa, hayız müddeti, hayzın asgari sınırı olarak kabül edilir. Ama mu’tâde -bir def’a dahi olsa daha önce iddet kanı görmüş olan kadın- ise, hayız müddeti, hem vakit ve hem de miktar bakımından daha önce gördüğüne göre hesap edilir.

Ya da mütehayyiredir. Mütehayyire, âdet müddetinin vakit ve miktarını unutan kadındır. Onun ihtivatli davranması gerekir. İbadetler konusunda temiz gibidir. Cinsi münasebet konusunda ise, hayızlı kabul edilir. Ayrıca kanının hangi vakitte kesildiğini bilmiyorsa, her farz namaz için vakit girdikten sonra yıkanması gerekir. Ama hangi vakitte kesildiğini biliyorsa, meselâ akşam vaktinin girmesinden önce kesildiğini biliyorsa, sadece akşam vaktinden önce yıkanır. Diğer farz namazlar için abdestle yetinir. Ramazan orucunu tutar. Sonra bir ay daha oruç tutar, Şayet kanı gece kesilmiyorsa , her aydan kendisi için ondört gün sayılır. Böylece üzerinde iki gün oruç kalmış olur, Kalan bu iki gün için onsekiz günün evvelinden üç gün ve sonundan üç gün oruç tutar. Ama gece kanı kesiliyor idiyse, Ramazan ayının tamamını ve ondan sonra da bir ay tutmakla, üzerinde oruç kalmamış olur. Racih kavle göre; hamile olan kadına da adet (hayz) gelir. Ayrıca, adet onbeş gün devam ettiği veya altı – yedi gün devam etmekle birlikte kesintili olarak devam etmiş ise, temiz kaldığı zamanlar adet zamanı sayılır.

Nifas

Doğumdan sonra bir kan pıhtısı veya et parçası dahi olsa kadının rahminden çıkan kana nifas denir. Nifas müddetinin azı için sınır olmayıp, bir lahza bile olabilir. Genellikle kırk ve en çok da altmış gün devam eder.

Hamilelik müddetinin en azı altı ay iki lahza ve normali dokuz aydır. Azami sınırı ise, dört yıldır.

Not : Hayız veyâ nifásli kadın için haram olan şeyler :

1) Namaz kılmak, -Nafile namaz bile olsa- ve tilâvet secdesi gibi namaza mülhak ibâdetler.

2) Oruc tutmak. -Nafile oruc bile olsa

3) Kur’an okumak. Kur’an kasdıyla bir âyetin bir kısmı bile okunamaz.

4) Bütün çeşitleriyle Kâbe’yi tavaf.

5) Kur’an’a dokunmak. Taşınan eşya arasında değilse, taşımak da haramdır.

6) Cámiyi kirletme sözkonusu ise, câmiden geçmek ve càmide durmak

7) Cinsi münasebet.

8) Kocasıyla diz ve göbek arasında örtüsüz oynaşmak.

Cünüb olan bir kimsenin de namaz kılması, Ka’be’yi tavaf etmesi, Kur’ân okuması, Kurân’a dokunması ve onu taşıması, câmide durmasi harâmdır.

Abdestsiz olan bir kimsenin ise namaz kılması, Ka’be’yi tavaf etmesi, Kurân’a dokunması yâhûd onu taşıması caiz olmayıp harâmdır.

Paylaş

Yorumlar