Hastalık salgın musibet zamanlarında okunacak dualar

0

Hz. Muhammed (sav)  zamanında da hastalıklarından biri olan veba salgını için Hz. Muhammed (sav)  “Bir yerde veba çıktığını duyarsanız oraya girmeyin, bulunduğunuz yerde veba çıkarsa o bölgeden ayrılmayınız”. buyurmuştur: ” (Buhari, Tibb 30, Müslim, Selam 92; Muvatta, Cami 23, Tirmizi, Cenaiz 66)

 

Sağlık ve Şifa Duaları  

Okunacak Şifa duası: Ezhib’l be’ se Rabbin naşi esfi ve entes safi la sifae illa safauke, sifauke la yügadiru sekama”

Anlamı.  “Ey insanların Rabbi! Şifa ver, şifa veren sensin. Senin vereceğin şifadan gayrı başka şifa yoktur. Öyle bir şifa ver ki, hiç bir hastalık kalmasın.” Bu dua Hz. Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem ) şahsen kendisi okuduğu sağlık, şifa duadır.

 Hz. Peygamberin Şifa duası

Dinimizde hastalıklara karşı  önce tedbir alınması gerekir. Şifa verenin Cenab-ı Allah (cc) olduğu bilinci ile Yüce  Yaratandan da yardım dilenmesi gerekir.

Hz. Muhammed( sallallahu aleyhi ve sellem ) hastalıklar hakkında okuduğu dua  şöyledir.

Hz. Aişe’den  (ra.anh) şöyle rivayet edilmiştir:   Efendimiz (sav) kendilerine bir hasta getirildiğinde şöyle duâ ederlerdi:

Hz. Peygamberin Şifa Duası Arapça Okunuşu

hastalıklara karşı şifa duası

Duanın Türkçe Okunuşu: “Ezhibil-be’se rabben’nasi eşfi ve enteş’şafi la şifae illa şifauke şifaen la yuğadiru sekame”

Duanın Meali : Bu hastalığı gider ey insanların Rabbi! Şifâ ver, çünkü şifâ verici sensin. Senin vereceğin şifâdan başka şifâ yoktur. Öyle şifâ ver ki hiç bir hastalık bırakmasın.»” (Buhârî, Merdâ, 20; Müslim, Selâm, 46; Ebû Dâvud, Tıbb, 18, 19)

 

Hz. Muhammed (sav) Hastalıklar ve Salgınlarla Karşı Korunma Duası

Hz. Ayşe (ra.anha)’dan şöyle rivayet edilmiştir, Hz. Muhammed (sav)), kendisine hasta birisi getirildiğinde şöyle duâ ederdi: 

“Ezhibil-be’se rabben’nasi eşfi ve enteş’şafi la şifae illa şifauke şifaen la yugadiru sekame”

  Duanın Meali: “Bu hastalığı gider ey insanların Rabbi!  Şifâ ver, çünkü şifâ verici sensin. Senin vereceğin şifâdan başka şifâ yoktur. Öyle şifa ver ki hiç bir hastalık bırakmasın.” amin (Buhâri, Merda, 20; Müslim, Selâm, 46; Ebü Dâvud, Tıbb, 18, 19).

 

Hastalıklar ve Salgınlarla Karşı Korunma Duası

Hz. Muhammed (sav) Tevbe suresinin son ayetinin son kısmını  sabah  ve akşam 7 defa okuyan’ın  Cenab-ı Hak Teala tüm sıkıntılarına kafi gelecek buyuruyor. 

Hastalıklar ve Salgınlarla Karşı Korunma Ayetin okunuşu

Hastalıklar ve Salgınlarla Karşı Korunma Duası

 Anlamı: “Allah bana yeter. O’ndan başka ilah yoktur. Ben sadece O’na güvenip dayanırım. O yüce Arş’in sahibidir.”

 

Paylaş

Yorumlar