Hastalara şifa için hangi dualar okunmalı? Peygamberimizin okuduğu şifa duaları

0

Hastalara şifa ve hastalıktan kurtulmak için okunacak dualar nelerdir? Şifa için hangi ayetler okunur? İşte hastalara şifa duaları Peygamber Efendimiz’in şifa duası var mıdır? Hastalara şifa veren dualar ve hasta duası

Hz. Aişe’den (r.anha) rivayete göre Resul-i Ekrem Efendimiz (s.a.v) kendilerine bir hasta getirildiğinde şöyle dua ederlerdi:

Hastalara Şifa Veren Dua Arapça Okunuşu:

Hastalara Şifa Veren Dua Türkçe Okunuşu: Ezhibil-be’se rabben’nasi eşfi ve enteş’şafi la şifae illa şifauke şifaen la yugadiru sekame.

Anlamı: Bu hastalığı gider ey insanların Rabbi! Şifa ver, çünkü şifa verici sensin. Senin vereceğin şifadan başka şifa yoktur. Öyle şifa ver ki hiç bir hastalık bırakmasın.»” (Buhari, Merda, 20; Müslim, Selam, 46; Ebu Davud, Tıbb, 18, 19)

HASTA NASIL ŞİFA BULUR?

Yine Hz. Aişe’den (r.anha) rivayete göre Resul-i Ekrem Efendimiz (s.a.v)  kendisine bir hastanın şifa bulması için dua talebedildiği zaman:

Hastalara Şifa Veren Dua Arapça Okunuşu:

Hastalara Şifa Veren Dua Türkçe Okunuşu: Bismillahi turbetu ardina ve rikatu ba’dina yüşfe sakimuna bi-izni rabbina.

Anlamı: Allah’ın adıyla duaya başlarım. Bizim yerimizin toprağı ve birimizin tükürüğü vesilesiyle Allah’ın izniyle hastamız şifa bulur.»” (Buhari, Tıbb, 38; Müslim, Selam, 54; Ebu Davud, Tıbb, 19)

SARA (EPİLEPSİ) HASTALIĞI İÇİN DUA

İbn Abbas’dan (r.anha) rivayete göre Resul-i Ekrem Efendimiz’e (s.a.v) bir hatun müracaat edip:

“– Ya Resulallah, ben sar’a illetine duçar oluyorum. Hem de sar’a halinde açılıyorum. Allah Teala’ya dua ediniz ki, bu illeti benden izale eylesin” dedi.  Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v) kadına hitaben:

“– Dilersen sabret, bu illet mukabilinde sana cennet verilsin. Dilersen sıhhat ve afiyetin için Allah Tealaya dua edeyim,” buyurdu.

Sonra o hatun:

“– Ya Resulallah, böylece sabrederim. Yalnız sar’a halinde açılmamam için Allah Azze ve celle’ye dua ediniz” dedi.

Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v) de, o halinde açılmaması için dua buyurdular. (Buhari, Merda, 6; Müslim, Birr, 54)

DİŞ AĞRISI İÇİN OKUNACAK DUA

Resul-i Ekrem Efendimiz (s.a.v) şöyle buyururlardı:

Diş Ağrısı İçin Dua Arapça

Anlamı: Ağrıyan dişinin üzerine şehadet parmağını koyup Yasin-i şerifin son tarafını nihayete kadar oku, biiznillah teala şifa bulur.” (Suyuti, el-Cami’us-Sağir, no: 5218)

HASTALARA ŞİFA DUASI

 

Şifa Duası Arapça Okunuşu:

Şifa Duası Türkçe Okunuşu: Euzu bi izettillahi ve kudretihi min şerri ma ecidu.

Anlamı: Sağ elini vücudunda rahatsız olduğun mahalle koyup yedi defa mesh eyle ve her meshte: Hissettiğim bu hastalığın şerrinden Allah’ın izzetine ve kudretine sığınırım! de. Biiznillahi Teala şifa bulursun.” (İbn Hanbel, IV, 217)

PEYGAMBERİMİZ HASTA OLDUĞUNDA OKUDUĞU DUA

Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v)rahatsızlandıkları zaman onu Cibril (a.s) tedavi eder ve:

Peygamberimizin Okuduğu Şifa Duası Arapça Okunuşu

Peygamberimizin Okuduğu Şifa Duası Türkçe Okunuşu: Bismillahi arkıyke min kulli şeyin yu’zike min şerri kulli nefsin ev aynin hasidin, Allahu yeşfike bismillahi arkıyke.

Anlamı: Allah’ın ismiyle seni rahatsız eden her şeyden sana okurum. Her nefsin veya hasetçi her gözün şerrinden Allah sana şifa versin. Allah’ın adıyla sana okurum.»” derdi.(Müslim, Selam 40)

HASTA DUASI

Resul-i Ekrem Efendimiz (s.a.v)  bir rahatsızlıkları olduğu zaman Muavvizeteyn surelerini okur, kendi üzerine üfler ve onu eliyle üzerinden silerdi. Ve şöyle buyururlardı:

Hastaya Şifa Veren  Dua Arapça Okunuşu

Hastaya Şifa Veren  Dua Türkçe Okunuşu: Bismillahi Allahümme davini bi devaike veşfini bi şifaike ve ağnini bi fadlike ammen sivak vahzer anni ezake.

Anlamı: Allah’ın ismiyle. Ey Rabbim! Beni kendi devan ile tedavi et, bana kendi şifan ile şifa ver ve beni kendi fazlınla Senden başkalarından müstağni kıl ve beni ezalardan uzak tut.»” (Heysemi, X, 180)

HASTALARA ŞİFA VEREN DUA

Henüz eceli gelmemiş bir hastayı ziyaret eden bir mü’min yedi defa:

Hastalara Şifa Veren Dua Arapça Okunuşu :

Hastalara Şifa Veren Dua Türkçe Okunuşu: Es-elullahil-azime rabbel arşil aziim en yeşfiyeke.

Anlamı: Büyük Allah’tan, büyük Arş’ın Rabbi Allah’tan sana şifa vermesini istiyorum!»” derse muhakkak afiyet bulur. (Ebu Davud, Cenaiz, 8; Tirmizi, Tıbb, 32; İbn Hanbel, I, 239)

Paylaş

Yorumlar