Hastalara hangi şifa duası okunur? Peygamberimizin şifa duası

0

Hastanın şifa bulması için hangi dua okunur?

Hazret-i Aişe (r.anha)’dan rivayete göre Resul-i Ekrem Efendimiz (s.a.v) kendilerine bir hasta getirildiğinde şöyle dua ederlerdi;

 

Şifa Duası Türkçe Okunuşu: Ezhibil-be’se rabben’nasi eşfi ve enteşşafi la şifae illa şifauke şifaen la yugadiru sekame.

Anlamı: “Bu hastalığı gider ey insanların Rabbi! Şifâ ver, çünkü şifâ verici sensin . Senin vereceğin şifâdan başka şifâ yoktur. Öyle şifâ ver ki hiç bir hastalık bırakmasın.” (Buhârî, Merdâ, 20; Müslim, Selâm, 46; Ebû Dâvud, Tıbb, 18, 19)

Yine Aişe (r.anha)’dan rivayete göre Rsul-i Ekrem Efendimiz (s.a.v), kendisine bir hastanın şifâ bulması için dua talebedildiği zaman:

Şifa Duası Türkçe Okunuşu: Bismillahi turbetu ardina ve rîkatu ba’dina yüşfe sakimuna bi-izni rabbina.

Anlamı: “Allah’ın adıyla duâya başlarım. Bizim yerimizin toprağı ve birimizin tükrüğü vesilesiyle Allah’ın izniyle hastamız şifâ bulur.” (Buhârî, Tıbb, 38; Müslim, Selâm, 54; Ebû Dâvud, Tıbb, 19)

İbn Abbas (r. anhüma)’dan rivayete göre Resul-i Ekrem Efendimiz (s.a.v)’e bir hatun müracaat edip:

“– Ya Rasûlallah, ben sar’a illetine duçar oluyorum. Hem de sar’a hâlinde açılıyorum. Allah Azze ve celle’ye dua ediniz ki, bu illeti benden izâle eylesin” dedi.  Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v) kadına hitaben:

“– Dilersen sabret, bu illet mukabilinde sana cennet verilsin. Dilersen sıhhat ve afiyetin için Allah Teâlâya duâ edeyim,” buyurdu.

Sonra o hatun:

“– Yâ Rasûlallah, böylece sabrederim. Yalnız sar’a hâlinde açılmamam için Allah Azze ve celle’ye dua ediniz” dedi.

Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v) de, o halinde açılmaması için duâ buyurdular. (Buhârî, Merdâ, 6; Müslim, Birr, 54)

Resul-i Ekrem Efendimiz (s.a.v) şöyle buyururlardı:

“Ağrıyan dişinin üzerine şehâdet parmağını koyup Yâsin-i şerîfin son tarafını nihayete kadar oku, biiznillah teâlâ şifâ bulur.” (Suyûtî, el-Câmi’us-Sağîr, no: 5218)

“Sağ elini vücudunda rahatsız olduğun mahalle koyup yedi defa mesh eyle ve her meshte: «Hissettiğim bu hastalığın şerrinden Allah’ın izzetine ve kudretine sığınırım!» de. Biiznillahi Teâlâ şifâ bulursun.” (İbn Hanbel, IV, 217)

Resul-i Ekrem Efendimiz (s.a.v) rahatsızlandıkları zaman onu Cibril tedavi eder ve:

Şifa Duası Türkçe Okunuşu:  Bismillahi arkıyke min kulli şeyin yuzike min şerri kulli nefsin ev aynin hasidin, Allahu yeşfike bismillahi arkıyke.

Anlamı: “Allah’ın ismiyle seni rahatsız eden her şeyden sana okurum. Her nefsin veya hasetçi her gözün şerrinden Allah sana şifâ versin. Allah’ın adıyla sana okurum.” derdi. (Müslim, Selâm 40)

Peygamberimiz bir rahatsızlıkları olduğu zaman Muavvizeteyn sûrelerini okur, kendi üzerine üfler ve onu eliyle üzerinden silerdi. Ve şöyle buyururlardı:

“Allah’ın ismiyle. Ey Rabbim! Beni kendi devân ile tedavi et, bana kendi şifân ile şifâ ver ve beni kendi fazlınla Senden başkalarından müstağni kıl ve beni ezalardan uzak tut.” (Heysemî, X, 180)

Henüz eceli gelmemiş bir hastayı ziyaret eden bir mü’min 7 defa:

“Büyük Allah’tan, büyük Arş’ın Rabbi Allah’tan sana şifâ vermesini istiyorum!” derse muhakkak afiyet bulur. (Ebû Dâvud, Cenâiz, 8; Tirmizî, Tıbb, 32; İbn Hanbel, I, 239)

Paylaş

Yorumlar