Fussilet suresi hangi konuları ele alır?

0

Mekke döneminde inen her sure gibi Fussilet suresi de, genellikle itikat / inanç ile ilgili konuları ve mutlaka
inanılması gereken temel esasları ele almaktadır. Sure, inkarcıların Allah’ın varlığı, birliği, ahiret hayatı, vahiy ve peygamberlik konusundaki şüphelerini gidermeye çalışmakta, bunun yanında Allah’a davet metodu ve davetçinin ahlakı gibi konuları işlemektedir. Sure tamamıyla bu gibi konuları ele almakta, delilleri ortaya koyarak ayrıntılı açıklamalar yapmaktadır. İnsanın kendi içindeki ve dış dünyadaki ayetlere dikkat çekerek, peygamberlerin getirdikleri gerçekleri yalanlamaktan sakındırmaktadır.

Yalanlamaları nedeniyle önceki toplumların başına gelenleri hatırlatarak insanlara, onlardan ders almalarını
tavsiye etmektedir. Kıyamet günü, peygamberleri yalanlayanların uğrayacakları cezaya dikkatleri çekmektedir. Sure, bu gerçekleri, sadece bir kısım insan ve cinlerin kabul etmediğini ve Allah’a teslim
olmadıklarını, buna karşılık, yerin, göğün, güneş ve ayın Allah’a teslim olduklarını açıklamaktadır. Bütün bu
varlıkların Allah’ın emrine boyun eğerek ona itaat ettiklerini, ona karşı gelmekten sakındıklarını ve emrine
amade olduklarını söylemektedir.

Sure, Kuran’dan ve İnkarcıların Kuran’a karşı takındıkları tutumlardan da söz etmektedir. Sure,
Allah’ın yeryüzünü ve gökyüzünü yaratmadaki güç ve kudretinden bahsettikten sonra müşrikleri, Ad ve Semud toplumlarının başına gelen azap ve yıkımla tehdit etmektedir. Onlara, kıyamet günü kendilerini daha
acıklı bir azabın beklediğini haber vermektedir. Bunun ardından istikrarlı müminlerden ve bunların sahip  oldukları güzel ahlaktan söz etmekte, dünyada ve ahirette kavuşacakları mutlu sondan bahsetmektedir.
Ardından Allah’ın bazı kevni ayetlerine değinmekte ve Kuran’dan söz etmektedir. Bu arada bazı ahlaki
değerlerden ve insan karakterlerinden bahsetmektedir. Bütün bu anlatımlar, insanın içini açmakta, nefisleri kötü duygu ve düşüncelerden arındırmakta ve gönülleri aydınlatmaktadır.

Paylaş

Yorumlar