fıtır sadakası (fitre) ne kadar verilir | fitre (fıtır) kimlere verilmelidir

0

FITIR  SADAKASI (FİTRE)

Bu ümmetin husûsiyetlerinden olup Hicretin ikinci yılında Ramazan bayramından iki gün önce farz kılınmıştır. Emredilmesinin hikmeti, Oruçta vukübulmuş eksikliklerden oruçluyu temizlemektir. Nitekim  Resülüllah (S.A.V.) şöyle buyurmaktadır: Fıtır zekâtı, oruclunun fuzůli ve kötü sözlerinden temizliktir ( Ebu Davud)

 

Hikmetlerinden bir diğeri, Bayram gününde fakirlere yardımdır. Nitekim haberde şöyle buyurulmaktadır:

«Böyle bir günde onları dilenme zilletinden kurtarın ( Darekütni ve Beyhaki.).

Ayrıca fitir zekatı, orucun kabulü için bir sebeptir. Nitekim haberde şöyle buyurulmaktadır:

«Ramazan orucu, gökle yer arasında asılı durur ve ancak fitir zekâtı ile yukarı) kaldırılır» (Bu haberi Ebû Hafs, ibnu Şahin’den rivayet etmiş olup senedinin ceyyid olduğunu belirtmiştir.).

Bayram günü ve gecesi kendisinin ve ihtiyaçlarını karşılamakla mükellef olduğu kimselerin ihtiyacları çıkarıldıktan sonra bir şeye såhip olan kimsenin hem kendisi için ve hem de kendilerine bakmakla yükümlü olduğu anne-baba ile çocukları, hanımı, köleleri ve nafaka karşılığında çalışan hizmetçisi için fıtır zekatini vermesi gerekir.

Fitre Miktarı ne kadar verilir?

Fitre, bölge halkının genelinde yenilen gıda maddelerinden bir saldır. Bir sa’ ise, normal dört avuçtur (iki kilo yüz altmış gram). Verilen fitrenin içinde toprak, saman ve benzeri yabancı maddelerin bulunma ihtimali göz önünde bulundurularak bu miktardan biraz fazlası verilir.

Yeni doğan bebek için fitre verilir mi? Ölen kişinin Fitresi verilir mi?

Kişinin fitre vermesi için Müslüman olması ve Ramazan ayı ile Şevval ayının bir kısmına ulaşması gerekir. Onun için Bayram akşam Güneşin batışından sonra doğan için fitre verilir ama, ölenin fitresi verilmez.

Kafirin, bakmakla mükellef olduğu Müslümanlar için fitre vermesi gereklidir.

Fitre Ne zaman verilir?

Fitrenin. Bayram Namazından önce çıkarılması müstahâb ve Ramazan ayının başında verilmesi caizdir. Bayram gününe ertelenmesi mekrun ve ondan sonraya mazeretsiz olarak geciktirilmesi ise haramdır. Ama kişi malını yitirdiği yahud hakedenleri bulamadığı takdirde, bayramdan sonraya ertelemesi haram değildir.

Fitre kimlere verilir?

Fitrenin, o beldenin fakirlerine dağıtılması gerekir. Başka beldeye götürülmesi caiz değildir.

Zekâtın verildiği sınıflara fitre verilir. İbnu’l-Munzir, Rúyâni ve Ebu İshak eş-Şirazi gibi âlimler fitrenin üç fakire verilmesini caiz görmüşlerdir. er-Rafii ise, bir fakire verilmesinin caiz olduğunu söylemektedir, el-Ezrai, uygulamanın bu olduğunu söylemektedir. Ancak üç kişiye verilmesi daha ihtiyatlıdır.

 

 

Paylaş

Yorumlar