Fatiha Şerif Süresi Arapça Okunuşu Anlamı

0

Fatihâ Ne Demektir ?
Fatiha  sözlükte anlamı’’bir şeyin evveli, ilk açılan yeri’’ demektir. Fatiha’nın karşıtı “hâtime”
dir. Fâtiha, Kuran-ı kerimin ilk sûresi olduğu için ; açış yapan, açan, „Fâtiha“ denir. Fâtiha şerif
Mekke´de tam olarak inen ilk süredir. Yedi ayetten oluşur.

 Fatiha Süresinin İsimleri şöyledir
Fatiha Sûresi’nin birçok ismi vardır. “Fatihâtül-Kitâb” (Kitabı açan) diye adlandırılan. Bu sürenin dilimizde en çok bilinen adı “el-Hamd”dır. Fâtiha Sûresi, Kuran-ı Kerîm’in getirmiş olduğu esasların bir özeti olduğundan “Ümmü´l-Kitâb” (Kitabın Anası), el-Esas, el-Kenz (Hazine), es-Salât, eş-Şifa gibi isimleri de vardır.  Bu  Sürenin baş kısmı Rahmet, ortası Hidayet, sonu da Nimet’tir.

Fatiha Süresi

fatiha süresi

Fatiha Süresinin Türkçe Tefsiri

  • Rahmân ve Rahim olan Allah (c.c) adıyla
  • Hamd, Âlemlerin Rabbi Allah Teala’ya mahsustur.
  •  O, Rahmân ve Rahimdir.
  •  Din gününün sahibidir.
  •  Ancak sana ibadet eder ve yalnız senden yardım bekleriz.
  • Bizi Hak yola ilet.
  • Kendilerine nimet verdiğin kimselerin yoluna. Gazabına uğrayanların ve sapık olanların yoluna değil.
Paylaş

Yorumlar