FATİH SULTAN MEHMET KISACA HAYATI

0

II. MEHMED,FATİH (1432-1481)

Büyük Osmanlı Sultanı ve İstanbul Fatihi. 1432’de Edirne’de doğdu. Babası II. Murad, annesi Hüma Hatun’dur. Babasının, oğlu adına saltanattan feragatı üzerine 1444 yılında Osmanlı tahtına oturdu. II. Mehmed’in 1444-1446 tarihleri arasındaki ilk hükümdarlığı sırasında meydana gelen birtakım hadiseler üzerine II. Murad, yeniden Osmanlı tahtına çıkmak zorunda kaldı. Fatih Sultan Mehmed, babasının ölümü üzerine 18 Şubat 1451’de 19 yaşında iken ikinci defa Osmanlı tahtına çıktı. Genç bir padişahın cülusu düşmanları yeniden harekete geçirdi ise de Sultan Mehmed’in mahirane siyaseti sayesinde onların bu arzuları kursaklarında kaldı. Sultan Mehmed’in en büyük hedefi İstanbul’u fethetmek ve Hz. Muhammed (S.A.V.)’in müjdesine nail olmaktı.

Hz.Peygamber bir hadis-i şeriflerinde “İstanbul elbette fetholunacaktır, onu fetheden kumandan ne güzel kumandan, onu fetheden asker ne güzel askerdir” buyurmuştu. Sultan Mehmed 6 Nisan, 29 Mayıs 1453 tarihleri arasındaki 54 günlük bir kuşatmadan sonra bu emeline ulaşmış ve “İstanbul Fatihi” gibi şerefli bir ünvana sahib olmuştur. Fatih Sultan Mehmed son derece zeki, atılgan, sabırlı, zevk ve sefadan uzak bir hükümdardı. Yunanca ve Slavca bildiği gibi Farsça ve Arapça yada vakıftı. Alimlere karşı sonsuz bir saygısı vardı. Cihan hakimiyetini gaye edinmiş bir askerdi. İstanbul’un fethini müteakip buradaki sekiz kiliseyi medreseye çevirmiş ve Ayasofya medresesini öğretime açmıştır. 1470 yılında da Fatih Camii etrafında Semaniye medreselerini tesis etmiştir. Fatih, çeşitli ilimleri, tahsil için devrin meşhur alimlerini kendisine hoca tayin etmişti. Bunlardan Hoca-zâde, Molla Gürani, Molla İlyas, Molla Abdülkadir, Molla Hayreddin’i sayabiliriz. Akşemseddin onun çocukluğundan beri hocası idi. Fatih Sultan Mehmed, medreseleri bizzat teftiş eder ve dersleri dinlerdi.

Fatih, 3 Mayıs 1481’de Gebze’de Hünkar çayırında vefat etmiştir. Kabri Fatih Camii hazinesindedir. Fatih’in, Bayezıd, Mustafa ve Cem adlarında üç oğlu ve Gevher Hatun Sultan adında bir kızı vardı. Bu büyük Osmanlı hükümdarı, saltanatı sırasında beşi, Müslüman, on ikisi hiristiyan olmak üzere toplam on yedi devlete son vermiş, Balkanları Türk hakimiyetine sokmuş ve Karadeniz’i bir Türk gölü haline getirmiştir

Paylaş

Yorumlar