Ezan Kelimelerinin Anlamları

0

Ezan Duası  Türkçe Okunuşu 

Hz. Muhammed şöyle buyuruyor: Kim ezanı işittiği zaman şu duayı okursa, kıyamet gününde o kimseye şefâatim
vâcip olur.” “Allahumme rabbe hâzihî’d-da’veti’t-tâmmeh ve’s-salâti’l kâimeh, âti Muhammeden’il vesîlete ve’l-fadîlete ve’b’ashu mekamen Mahmûden ellezi veadteh. İnneke la tuhliful mîâd.” (Buhârî, Ezân 8, Tefsîru sûre(17), 11. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, Salât 37; Tirmizî, Mevâkît 43; Nesâî, Ezân 38; İbni Mâce, Ezân 4)

 

Ezan Duasının Anlamı

Allâh’ım! Ey bu tam dâvetin, yâni mübârek ezânın ve kılınmak üzere bulunan namazın mukaddes Rabbi. Peygamberimiz Hz. Muhammed (sav)’e vesileyi ve fazileti ihsan et ve O’nu, kendisine va’d buyurmuş olduğun Makâm-ı Mahmûd’a eriştir. Şüphe yok ki, sen va’dinden dönmezsin.”

Ezân Kelimelerinin Anlamları:

 

  • ALLAHU EKBER: Allah (c.c), büyüktür. Ona bir şey lâzim değildir. Kullarının ibâdetlerine de muhtac olmakdan büyükdür. İbâdetlerin, Ona hiçbir faidesi yokdur. Bu mühim anlamı zihnlerde iyi yerleşdirmek için, bu kelime, dört defa tekrar edilir.
  • EŞHEDÜ EN LA İLÂHE İLLALLAH: Kibriyâsı, büyüklüğü ile kimsenin ibâdetine muhtaç olmadığı hâlde, ibâdet olunmağa, Ondan başka kimsenin  hakkı olmadığına şehadet eder, elbette inanırım. Hiçbir şey Ona benzemez.
  • EŞHEDÜ ENNE MUHAMMEDEN RESULULLAH: Muhammedin “aleyhi ve alâ âlihissalâtü vesselâm”, Onun gönderdiği Peygamberi olduğuna, Onun istediği ibâdetlerin yolunu bildiricisi olduğuna ve Allahü teâlâya ancak Onun bildirdiği, gösterdiği ibâdetlerin yaraşır olduğuna şehadet eder, inanırım.
  • HAYYE ALESSALAH, HAYYE ALEL-FELAH Mü’minleri felâha, se’âdete, kurtuluşa sebeb olan namaza çağıran iki kelimedir.
  • ALLAH’U EKBER: Ona lâyık bir ibâdeti kimse yapamaz. Herhangi bir kimsenin ibâdetinin Ona lâyık, yakışır olmasından çok büyükdür, çok uzakdır.
  • LÂ İLÂHE İLLALLAH: İbâdete, karşısında alçalmağa müstehak olan, hakkı olan ancak Odur. Ona lâyık ibâdeti kimse yapamamakla beraber, Ondan başka kimsenin ibâdet olunmağa hakkı yoktur.
Paylaş

Yorumlar