Evde cuma namazı kılınır mı? Cuma Namazı en az kaç kişiyle kılınır

0

Cuma Namazının Önemi

Cuma namazı farzdır. Cuma günü öğle namazı vaktinde ve cemaatle kılınır.
Cuma günü, büyük bir gündür. Yüce Allah Cuma Namazı’nın farz kılınışı hakkında şöyle buyuruyor: “Ey inananlar! Cuma günü namaz için ezan okunduğu vakit, alış verişi bırakıp Cuma namazına gidin.” (Cuma, 62/9).

Cuma Namazı Kimlere Farzdır?

Cuma Namazı beş vakit namaz gibi herkese farz değildir. Cuma namazı erkekler, davranışlarında hür ve serbest olanlara, yolcu olmayanlara, gözleri görenlere, camiye gidebilecek kadar sağlıklı ve güçlü olanlara farzdır.

Müslümanlar haftada bir gün de olsa bir araya gelerek topluca Allah’a ibadet eder, O’nun buyruklarını öğrenir, Kur’an dinler. Böylece kalbleri huzurla dolar. Cuma gününü her müslüman büyük bir sevinçle bekler. Cuma için hazırlık yapar. Yıkanıp en temiz elbiselerini giyerek camiye gider.

Cuma Namazı Tek Başına Kılınabilir mi?

Cuma namazının şartlarından birisi de imamdan başka en üç erkek cemaat bulunmalıdır. Bu sayı İmam Malik’de 30 Şafii’de 40 kişidir. Ebu yusuf’a göre ise 2 erkek cemaat de kafidir.

 

CUMA NAMAZI EVDE TEK KILINIR MI?

Başkalarına hastalık bulaştırma ihtimali olan insanların evlerinde oturmaları ve camiye gitmemeleri gerekir. Hastalara cuma namazı farz değildir. Hastalar cuma namazını kılmak için camiye gitmezler, bulundukları yerde öğle namazını kılarlar

Cuma Namazı evde kılınmaz, Cuma Namazı Cuma vakti cemaatle kılınır. Ancak bugün Din İşleri Yüksek Kurulu’ndan Cuma namazıyla ilgili açıklama yapıldı; “Risk grubundakiler Cuma namazı yerine evlerinde öğle namazı kılabilirler” denildi.

Cuma namazı en az kaç kişi kılınır

Cuma namazının sahih olması için cemaatin şart olduğu konusunda bütün bilginler ittifak etmekle birlikte, gerekli görülen asgari sayının kaç olduğu hususunda farklı görüşler belirtmişlerdir.
Cuma namazının kılınabilmesi için, İmam Ebû Hanîfe ve İmam Muhammed’e göre, imamın dışında en az üç, Ebû Yusuf’a göre ise, iki kişinin bulunması gerekir (İbnü’l-Hümâm, Feth, II, 58).

Şâfiî ve Hanbelî mezheplerine göre, en az kırk kişi bulunmalıdır (Nevevî, el-Mecmû’, IV, 487; İbn Kudâme, el-Muğnî, III, 202-203). Mâlikî mezhebine göre ise on iki kişinin bulunması şarttır (Haraşî, Şerhu Muhtasar, II, 76-77).

Resul-i Ekrem Efendimizin (s.a.v) Medine’ye hicretinden önce Nakîu’l-Hadamat’ta kılınan cuma namazında kırk kişi hazır bulunmuştu (İbn Mâce, İkâmetu’s-Salât, 78). Fakat daha az kişi ile cuma namazı kılındığı da bilinmektedir. Nitekim  Resul-i Ekrem Efendimizin (s.a.v) emri ile Mus’ab b. Umeyr Medine’de 12 kişiye cuma namazını kıldırmıştır (Beyhakî, es-Sünenü’l-kübrâ, III, 255).

Resul-i Ekrem Efendimiz (s.a.v), cuma namazını kıldırırken, ticaret kervanının geldiğini haber alan cemaatten on iki kişi dışında hepsinin dışarı çıktığı rivayeti de sahih hadis kaynaklarında yer almaktadır (Buhârî, Cumua, 38). Öte yandan Resul-i Ekrem Efendimiz (s.a.v), bir yerleşim biriminde sadece dört kişi bulunsa bile, cuma namazının farz olduğunu bildirmiştir (Beyhakî, es-Sünenü’l-kübrâ, III, 255).
Görüldüğü üzere Resul-i Ekrem Efendimiz  (s.a.v) den gelen rivayetler, biri imam olmak üzere en az dört kişinin bulunduğu yerde cuma namazının kılınabileceğini göstermektedir. Bu da cuma namazının kılınabilmesi için gerekli kişi sayısının alt sınırını belirler.

Paylaş

Yorumlar