“EUZÜ Bİ KELİMATİLLAHİT-TAMMATİ MİN ŞERRİ MA HALAK” DUASI

0

Resul-i Ekrem Efendimizin (s.a.v) mahlukatın şerrinden korunmak içim tavsiye ettiği “Euzü bi kelimatillahit-tammati min şerri ma halak” duasının Arapçası, anlamı, okunuşu ve fazileti…

Arapça Okunuşu:

Türkçe Okunuşu: “Euzü bi kelimatillahit-tammati min şerri ma halak”

Anlamı: “Yarattığı şeylerin şerrinden Allah’ın tam olan kelimelerine sığınırım.”

“EUZÜ Bİ KELİMATİLLAHİT-TAMMATİ MİN ŞERRİ MA HALAK” DUASININ FAZİLETİ İLE İLGİLİ HADİSLER

Havle Binti Hakîm radıyallahu anhâ’dan rivayet edildiğine göre, “Allah Resulünün (s.a.v) şöyle buyururken dinledim” dedi:

“Kim bir yerde konaklar da sonra “Yarattıklarının şerrinden Alllah’ın mükemmel kelimelerine (âyet, sıfat ve isimleri) sığınırım derse, konakladığı o yerden ayrılıncaya kadar hiçbir şey ona zarar vermez.” (Müslim, Zikir 54, 55. Aynca bk. Tirmizî, Daavât 40.)

İNSANI KORUYAN DUALAR

Ebû Hüreyre (r.anha)’dan rivâyet edildiğine göre şöyle dedi:

Resul-i ekrem Efendimiz (s.a.v)’e akrep tarafından sokulmuş bir kimse getirilirdi. Râvi dedi ki:  Allah Resulü (s.a.v) şöyle buyurdu: “Eğer bu zat, yarattığı şeylerin şerrinden Allah’ın tam olan kelimelerine sığınırım, deseydi sokulmazdı, veya ona zarar veremezdi.” (Müslim, Zikir 55.)

“Zararlı dediğimiz, esasen her biri çeşitli görevler için yaratılmış hayvanlardan insanı koruyan dualar vardır. O hayvanları bizim bildiğimiz bilmediğimiz hizmetler için yaratan Allah Azze ve celle, Resûl-i Ekrem vasıtasıyla bize onlardan korunmanın yollarını da öğretmiştir. Bu dua sadece akrepten değil, zarar veren her yaratıktan korunmak için de tavsiye edilmiştir. Peygamber Efendimiz “Kim bir yerde konaklar da sonra ‘Yarattıklarının şerrinden Allah’ın mükemmel kelimelerine sığınırım’ derse, konakladığı yerden ayrılıncaya kadar hiçbir şey ona zarar vermez” buyurmuştur.

Bazı rivayetlerde bu duanın sabah ve akşam okunması, bazılarında da üçer defa tekrarlanması tavsiye edilmektedir.

Allah’ın mükemmel kelimeleri ifadesiyle Allah Azze ve celle’nin takdiri veya O’nun şifalı sözleri yahut da Kur’ân-ı Kerîm’i kastedilmiş olabilir. Esasen bunlardan hangisinin kastedildiği çok önemli değildir. Önemli olan eûzü bi-kelimâtillâhi’t-tâmmeti min şerri mâ halak denmesidir. Eûzü bi-kelimâtillâhi’t-tâmmeti sözleriyle başlayan, muhtelif yerlerde ve zamanlarda okunması tavsiye edilen başka dualar da vardır.”

Paylaş

Yorumlar