Etkili Nazar Duası Nazara karşı okunacak dua

0

Müslümanlar göz değmelerine karşı korunabilmek için bazı  sureler ve dualar okumaktadır. Ayetel kürsi,  nas ve felak sureleri bunlardan bir kısmıdır ve okunmasının etkili olduğu söylenir. Nazara karşı okunacak duaları bu başlık altında derledik.

 

PEYGAMBERİMİZİN OKUDUĞU NAZAR DUASI

Resul-i Ekrem Efendimiz’in (s.a.v) göz değmesi ve nazar karşısında korunmak için neler yaptığını Ebû Said el-Hudri (r.a.) şöyle anlatmaktadır: “Resulullah (a.s.m.) ‘Cinlerin ve insanların nazarından Allah’a sığınırım.’ gibi dualarla cinlerin nazarından, sonra da insanların nazarından Allah’a iltica ederdi. Sonra Muavvizetan (Felak ve Nas Sureleri) inince bu surelere devam etti. Felak ve Nas surelerinde varlıkların şerrinden Allah’a sığınılmaktadır. Hastalara ve nazar değenlere de bu sureler okunup Allah’tan şifa istenebilir. (Dualara aşağıda metinde ulaşabilirsiniz.) Ayrıca, Kalem suresinin 51. ve 52. ayetlerinin (Nazar Duası) de nazara karşı tedavi edici özelliğinin bulunduğu söylenmektedir.

Alimler nazar değmelerine karşı Kalem suresinin 51 52. ayetlerini (nazar ayetleri) okumuşlar ve okunmasını tavsiye etmişlerdir.Ayetel kürsi namaz içinde sure şeklinde okunduğu gibi, dua olarak ihlas suresi, nas suresi ve felak sureleri ile birlikte okumanında iyi olduğu söylenmektedir. Ebu Hüreyre (r.anha) anlatıyor: “Resulullah (s.a.v) buyurdular ki: “Her kim akşam olunca Ha-mim el-Mü’min süresini baştan, 3. (dahil) ayetine kadar ve ayete’l-Kürsiyi okuyacak olursa bu iki Kur’an kıraati sayesinde sabaha kadar muhafaza olunur. Kim de aynı şeyleri sabahleyin okursa onlar sayesinde akşama kadar muhafaza edilirler.” (Tirmizi, Sevabu’l-Kur’an 2, (2882).)

NAZARA VE GÖZ DEĞMESİNE KARŞI OKUNACAK DUALAR

1- KALEM SURESİ 51-52. AYETLER (NAZAR AYETİ)

Nazar Ayeti Arapça Okunuşu:

Ayeti Türkçe Okunuşu : “Ve in yekadullezîne keferû le yuzlikûneke bi ebsarihim lemma semiûz zikra ve yekûlûne innehu le mecnûn(mecnûnun). Ve ma huve illa zikrun lil alemîn(alemîne).”

Nazar Ayeti Anlamı:”Şüphesiz inkar edenler Zikr’i (Kur’an’ı) duydukları zaman neredeyse seni gözleriyle devirecekler. (Senin için,) “Hiç şüphe yok o bir delidir” diyorlar. Halbuki o (Kur’an), alemler için ancak bir öğüttür.”

NAZAR YA DA GÖZ DEĞMEMESİ İÇİN OKUNACAK DUA

İsabet-i ayna; nazar değmesine tedbir olarak Allah’ın kitabında sekiz ayet vardır. Kul bunu okuduğu gün insan ve cinlerden hiç birinin nazarı değmez. Bunlar: Fatihatü’l-kitab ki, yedi ayettir. Bir de ayete’l-Kürsî.“Beğendiği bir şey gördüğünde bir mümin:nazar.derse ona nazar isabet etmez. (Beyhakî, Şuab, IV, 90)

2- Felak suresi 

Felak suresi arapça okunuşu

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّح۪يمِقُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِۙ ﴿١﴾ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَۙ ﴿٢﴾ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَۙ ﴿٣﴾ وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِۙ ﴿٤﴾ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ ﴿٥

Felak Suresinin Türkçe Okunuşu

Bismillahi’r-Rahmani’r-Rahîm.

1- Kul eûzu bi rabbil felak(felakı).

2- Min şerri ma halak.

3- Ve min şerri ğasikın iza vekab.

4- Ve min şerri’n-neffasati fi’l-ukad.

5- Ve min şerri hasidin iza hased.

Felak suresinin anlamı

Rahman ve Rahîm olan Allah’ın adıyla.

1- De ki: ben, karanlığı yarıp sabahı ortaya çıkaran Rabbe sığınırım,

2- Yarattığı şeylerin şerrinden,

3- Karanlığı çöktüğü zaman gecenin şerrinden,

4- Düğümlere üfleyenlerin şerrinden,

5- Ve hased ettiği zaman hasedçinin şerrinden. (Allah’a sığınırım).

3- Nas suresi

Nas suresi arapça okunuşu

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّح۪يمِقُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِۙ ﴿١﴾ مَلِكِ النَّاسِۙ ﴿٢﴾ اِلٰهِ النَّاسِۙ ﴿٣﴾ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِۙ ﴿٤﴾ اَلَّذ۪ي يُوَسْوِسُ ف۪ي صُدُورِ النَّاسِۙ ﴿٥﴾ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ﴿٦

Nas Suresinin Türkçe Okunuşu

Bismillahi’r-Rahmani’r-Rahîm.

1- Kul eûzu bi rabbin nas(nasi).

2- Meliki’n-nas.

3- İlahi’n-nas.

4- Min şerri’l-vesvasi’l-hannas.

5- Ellezî yuvesvisu fî sudûri’n-nas.

6- Mine’l-cinneti ve’n-nas.

Nas suresinin anlamı

Rahman ve Rahîm olan Allah’ın adıyla.

1- De ki: İnsanların Rabbine sığınırım.

2- İnsanların malikine,

3- İnsanların (gerçek) ilahına;

4- İnsanlara kötü şeyler fısıldayan o sinsi vesvesecinin şerrinden.

5- O ki, insanların göğüslerine (kötü düşünce, şüphe) vesvese verir.

6- Gerek cin, gerekse insanlardan (olan vesvesecilerin şerrinden Allah’a sığınırım.)

4-Ayetel kürsi

Ayetel kürsi arapça okunuşu

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّح۪يمِاللّهُ لاَ إِلَـهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لاَ تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلاَ نَوْمٌ لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلاَ يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلاَّ بِمَا شَاء وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَلاَ يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ

Ayetel kürsinin türkçe okunuşu

“Bismillahi’r-Rahmani’r-Rahîm.

Allahü la ilahe illa hüvel hayyül kayyûm, la te’huzühu sinetün vela nevm, lehu ma fissemavati ve ma fil’ard, men zellezi yeşfeu indehu illa bi’iznih, ya’lemü ma beyne eydiyhim vema halfehüm, vela yü-hîtûne bi’şey’in min ilmihî illa bima şae vesia kürsiyyühüssemavati vel’ard, vela yeûdühû hıfzuhüma ve hüvel aliyyül azim.

Ayetel kürsi’nin anlamı

Rahman ve rahîm olan Allah’ın adıyla. Allah kendisinden başka hiçbir ilah olmayandır. Diridir, kayyumdur. Onu ne bir uyuklama tutabilir, ne de bir uyku. Göklerdeki her şey, yerdeki her şey onundur. İzni olmaksızın onun katında şefaatte bulunacak kimdir? O, kulların önlerindekileri ve arkalarındakileri (yaptıklarını ve yapacaklarını) bilir. Onlar onun ilminden, kendisinin dilediği kadarından başka bir şey kavrayamazlar. Onun kürsüsü bütün gökleri ve yeri kaplayıp kuşatmıştır. (O, göklere, yere, bütün evrene hükmetmektedir.) Gökleri ve yeri koruyup gözetmek ona güç gelmez. O, yücedir, büyüktür.

Paylaş

Yorumlar