Eş Olarak Hz. Muhammed (s.a.v.)

0

Aile fertleri birbirlerine karşı sevgi, saygı, hoşgörü ve güven içerisinde hareket ettiklerinde huzurlu bir aile ortamı oluşmaktadır. Huzurlu ailelerin bulunduğu toplum da güzelleşir. Bu ancak ailede eşlerin birbirlerine iyi davranmalarıyla mümkün olur. Hz. Peygamber, “Müminlerin iman bakımından en olgun olanları, ahlakı en iyi olanlarıdır. Sizin en hayırlılarınız da hanımlarına karşı en iyi davrananınızdır.” (Tirmizî, Rada’, 11.) buyurarak eşlere iyi davranmanın güzel ahlakın bir göstergesi olduğu konusunda Müslümanları uyarmıştır.

Resul-i Ekrem Efendimiz (s.a.v) ve Hz. Hatice (r.a.) birbirlerine karşı saygılı ve anlayışlı davranmıştır. Onların evliliği tüm Müslümanlara örnektir. Öyle ki Hz. Peygamber, ilk vahiy geldiğinde bunu eşi Hz. Hatice’ye (r.a.) anlatmış, Hz. Hatice (r.a.) “Allah seni kesinlikle utandırmaz. Çünkü sen, akrabalık bağlarını sıkı tutar, doğru söz söyler, bakıma muhtaç olan kimselere yardım eder, elinde avucunda olmayana verir, misafiri ağırlar ve haksızlığa uğrayanları gözetirsin.” (Buhârî, Bed’ü’l-vahy, 1.) sözleriyle eşine destek olmuştur. Hz. Hatice’nin (r.a.) vefatından sonra Hz. Muhammed (s.a.v.) onu hayırla anmış ve “…Bu ümmetin kadınlarının en hayırlısı da Hatice’dir.” (Buhârî, Menâkıbü’l-ensar, 20.) buyurmuştur. Hz. Peygamber ihtiyaçlarını kendisi giderir ve ağır işleri her zaman o üstlenirdi. Eşine yardım etmekten çekinmezdi.  Hz. Muhammed (s.a.v.), ailesinin fikirlerine önem verir ve bazı ciddi meseleleri de onlara danışırdı. Ailesi de Hz. Peygambere her konuda destek olmuş ve tüm zorluklara da birlikte katlanmışlardı.

 

Paylaş

Yorumlar