Ertuğrul Gazi kimdir, tarihte nasıl ölmüştür?

0

Oğuzların Bozok kolunun Kayı boyuna mensuptur. Babası Gündüzalp, annesi Hayme Ana’dır. Eşi
Halime Hatun’dur. Osmanlı Devleti’nin kurucusu olan Osman Bey’in babasıdır. Ertuğrul Gazi’nin diğer
oğulları Saru Batu Savcı Bey ve Gündüz Bey’dir. Ertuğrul Gazi’nin kardeşleri ise Sungur Tekin,
Gündoğdu ve Dündar’dır.

Oğuzların Kayı boyuna mensup olan Ertuğrul Bey ve aşireti Osmanlı Devleti’ni kuran ana unsur olarak tarihteki yerini almıştır. Ertuğrul Gazi’nin babasının yaygın olarak bilinenin aksine Süleymanşah değil Gündüz Alp olduğu hem muasır kaynaklar hem de Osman Bey dönemine ait bir sikkeden anlaşılmaktadır. Bu nedenle tarihî olaylar araştırılırken olayın cereyan ettiği dönemdeki muasır kaynakların iyi bir şekilde tetkik edilmesinin önemi bir kez daha ortaya çıkmaktadır. Ertuğrul Gazi’nin Selçuklu-Moğol savaşında Selçukluların yanında yer alarak yardım etmesi akabinde İznik Rum devletine kaşı yine kendi dindaş ve soydaşlarının safında yer alması ona ve aşiretine ödül olarak Söğüt ve Domaniç’i getirmiştir. Osmanlıların güçlünün yanında değil haklının yanında, zalimin yanında değil mağlup olmak üzere olan Selçukluların
yanında yer alması sonucu Allah’ın yardım ve inayetine mazhar olmuş, bu adaletli tutumu sonucunda bir aşiretten Cihan devletine yükselmiştir. Selçuklu sultanı III. Gıyaseddin Keyhüsrev’in Ertuğrul Gazi’nin oğlu Osman Bey’in bir oğluna Kâhta’ya bağlı Pağnik’i dirlik olarak vermesi Türk tarihindeki rehine meselesi ile
ilgili olduğu anlaşılmaktadır. Türk devletlerinde tabi bey veya prensin metbu devletin hükümdarına bir oğlunu veya kardeşini ona bağlılığının bir göstergesi olarak rehine bırakmaktaydı. Selçuklularda usul haline gelen uygulamanın Osmanlılarda da devam ettiği görülmektedir. Selçuklu Devleti’nin ucunda bir bey olan Ertuğrul Gazi devlete bağlılığının bir nişanesi olarak torununu III. Gıyaseddin Keyhüsrev’e rehine olarak bırakmasına Selçuklu Sultanı’nın belki de eşine rastlanmamış bir kadirşinaslıkla bu çocuğu rehine olarak alma yerine ödüllendirip Kahta’da dirlik vermesi, Ertuğrul Gazi’nin tereddütsüz olarak Selçukluların yanında yer almasının bir sonucu olsa gerektir. Kahta’nın bir Osmanlı şehzadesi ile şeref bulması da ayrıca üzerinde durulması gereken bir husustur.

ERTUĞRUL GAZİ NEDEN ÖLDÜ?

 

Ertuğrul Gazi, 1281 senesinde 93 yaşlarında iken Söğüt’te vefat etti. Türbesi Söğüt’tedir. Her yıl eylül
ayının 2.haftası pazar günü anma törenleri yapılmaktadır. Oğlu Osman Gazi 1299 yılında, merkezi Söğüt olan Osmanlı Beyliği’ni kurdu. Söğüt’te vefat eden Ertuğrul Gazi’nin, oğlu Osman Gazi tarafından yaptırılan bir türbesi bulunmaktadır. Ertuğrul Gazi, yöneticiliği döneminde aşiretinin nüfusunun az olmasından dolayı barış merkezli, tedbirli ve ihtiyatlı bir siyaset izledi. Çevresinde bulunan Türkmen beylikleri ve Bizans (İnegöl-Karacahisar-Bilecik) tekfurlarıyla daima iyi geçinip onların durumlarını ve siyasi şartları gayet iyi değerlendirerek başında bulunduğu aşiretini ve idaresi altında yaşayanları sulh ve sükûn içinde yaşattı. Ertuğrul Gazi, emri altındaki topraklarda yaşayan halk tarafından çok sevilen ve sayılan bir kişiydi. Söğüt’teki Hıristiyan tebaası da Ertuğrul Gazi’yi yürekten seviyor ve sayıyordu. Yurt tuttuğu bölgede huzur ve güveni sağladı. Ertuğrul Gazi, 1281 senesinde 93 yaşlarında iken Söğüt’te vefat etti.

Paylaş

Yorumlar