Ertuğrul Bey Nasıl Öldü

0

Ertuğrul Gazi Han, oğlu Osman Bey’e küçük bir beylik, tecrübeli reistir, iyi bir şöhret ve fethe müsait bir zemin hazırlamıştır.

 

 

Ertuğrul Gazi Han

 

Ertuğrul Gazi, 1188 tarihinde dünyaya gelmiştir. Osmanlı Devletinin kurucusu olan Osman Gâzinin babası. Oğuzların Bozok koluna bağlı Kayı boyundan Süleyman Şahın oğludur.  Annesi ise  Hayme Hatun’dur. Oğuzların Bozok kolunun Kayı boyuna mensup olan Ertuğrul Gazi Han Sungur Tekin, Gündoğdu ve Dündar isimlerinde 3 kardeşi vardır.Ertuğrul Gazi Han Halime Hatun ile evlenir.  Osmanlı devletinin kurucusu Osman Bey’in babasıdır. Cengiz’in İslâm memleketini darmadağın  ettiği sırada babası, Selçuklu topraklarında yaşamak üzere kabilesiyle birlikte  yurdunu terk etmek zorunda kaldı.  Amu Deryâ’yı geçip, Oğuzların yoğun olduğu Ard havzasına vardı. 1220 yıllarında Horasan’ın kuzey sınırına ve  Karakum Gölünün güneyine sonradan da Merv yoluyla Ahlat’a  varmıştı. Moğol ateşinin Doğu Anadolu’yu da sarması üzerine kabîlesine daha güvenilir bir yer arayan Süleyman Şah, Rakka civarında Ca’ber Kalesi yakınlarında Fırat Nehrinden geçerken boğulup hayatını kaybediyor.

Babasının ölümünden  sonra, Ertuğrul Gâzi kabileye önderi olur.  Kardeşleri Sungur Tekin ve Gündoğdu, kendilerine tâbi kabile reisleri ile birlikte Ahlat’yaya  geri giderler. Ertuğrul Gâzi’nin kardeşi olan Dündâr Beyle birlikte batıya  doğru yol alırlar. Ertuğrul Gazi Karacadağ’a yerleştikten sonra, Ankara ve Eskişehir  bölgesi arasındaki  Bizanslılara karşı çarpışırlar. Ertuğrul bey, komşu Bizans tekfurlarına karşı yaptığı başarılarından  dolayı “Gazi” ünvanını alır.

 

Ertuğrul Gâzi’nin Ölümü

 

Ertuğrul Gâzi Selçuklu Sultânı Alâeddîn’in ölümüne kadar 6 yıl etrâfın fethi ve İslâmiyetin yayılması için çok çabalar sarf etmiştir. Alâeddin’in ölümünün ardından, Selçuklu hükümdârları arasındaki taht ve taç kavgalarına  girmemiştir.  Söğüt uç bölgesinde tekfürlarla mücadele etmiştir.  1281 senesinde 92 yada 96 yaşındayken Söğüt Bilecik’te  hayatını kaybedip aynı yere defnedilmiştir. Ertuğrul Gâzinin  vefatından sonra, küçük oğlu Osmân Gâzi, kavim ve kabilesinin  başına geçer.

 

 

 

Paylaş

Yorumlar