Er Rahman Esmaül Hüsna Anlamı Faydası Fazileti

0

er-RAHMAN ne demektir: Dünyada herkese ve her canlıya acıyan, onları koruyan, esirgeyen ve bağışlayan anlamına gelir.   Cenab-ı Allah (c.c.) hazretlerinden başkasına asla sıfat olamaz.

Kur’an-ı Kerimde,  Cenab-ı Allah lafzı kebirinden sonra en çok kullanılan ‘Rahman’ ismi, dünyadaki bütün mahlûkata kalanını veren onlar için hayır ve rahmette buyuran, yine onların hepsine sayısız nimetler veren  demektir.

 

er rahman

er-RAHMAN (celle celalüha)

Rahmet kökünden türetilmiş olup, kamusta ‘acıma, merhamet etme, şefkat gösterme’ manalarını  taşır.  gelir. Cenab-ı Allah (c.c.) bu sıfatıyla yarattığı her varlığa rızkını verir. O sonsuz merhamet sahibidir.

Furkan Süresi, 25/63 ayette:  “Ve Rahmân’ın kulları: O kimseler ki, dünyada tevazu ile yürürler ve cahiller kendilerine laf attıkları zaman selametle derler…” Bu mübârek ismin zikrine devam eden bir Müslüman, dünyada ve ahirette  Yüce Mevlamızın ihsanına mazhar olur.  Arzuları, İstekleri yerine gelir. Maddi ve manevi nimetlere ulaşır. Sıkıntı görmez.

Er-RAHMAN Celle Celalühü  Okumanın Fazileti 

  •  Günde  yüz defa okuyan kişi kalbinde merhamet duyguları artar.
  • Rahman ismini 298 defa yazıp üzerinde taşırsa, her türlü kötülük musibet,  afet ve belalardan kurtulur.
  • 298 defa  yazıp, evde  bir yere saklasa, ev sahibi şerden hayra ,kötü huydan güzel huya kavuşur.
  • Namaz bittikten  sonra  halvete çekilip  100n defa “Ya Rahman Celle Celalühü” zikrine devam eden kişi  gaflet ve unutkanlığı üstünden kaybolur.
  • Cuma günü İkindi namazı kılıp   bittikten  sonra  hiç kalkmadan güneş batıncaya kadar  Ya Allah, Ya Rahmân celle celâlühü  diye zikredip, Güneş battıktan sonra da duasında isteğini  ne ise onu belirtir, Allah (c.c.) en kısa sürede onun isteğini gerçekleştirir.
Paylaş

Yorumlar