er-Rahim ne demek er-Rahim zikrinin manası ve fazileti

0

er-Rahim celle celalühü; Pek ziyade merhamet sahibi olan, Verdiği nimetleri  kullananları, daha büyük nimetler vererek ödüllendirir, yarattığı bütün varlıklar için hayır ve rahmet iade eden ahirette sadece Mümin kullarına acıyan, onları koruyan esirgeyen ve bağışlayan demektir. Rahim ismi Allah (cc)’tan başka varlıklar için de sıfat olabilir.

er-Rahim zikrinin  fazileti

Cenab-ı Allah (c.c.) Rahman’ sıfatıyla tüm mahlukata, kendisine inanan veya inanmayan bütün insanlara her türlü nimeti verir, hiç kimseyi nimetlerinden mahrum  bırakmaz. Ama ‘Rahim’ sıfatıyla kendisine iman eden ve rızasına uygun hareket edenleri gözetir. Diğer kullarına vermediği nimetleri sadece müminlere verir. Keza rızasına uygun hareket etmek kaydıyla. Böylelikle Cenab-ı Allah’ın rızasını kazanan bu samimi Müslümanlar altlarından ırmaklar akan cennete girmeye (Allah’ın lütfu ile) hak kazanırlar.

“Fatiha Suresi, 1/1-2-31 ; Süphesiz ki O, Gafürdur, Rahimdir.” (Zümer Süresi, 39/53) “Hamd, o alemlerin Rabbi, O Rahmân, Rahim, o din gününün maliki Allah’ın!”

er-Rahim celle celalühü bir münin samimi bir kalp ile  bu mübarek ismin zikrine devam ederse,  Cenab-ı Allah (cc.)’ın rahmetine nail olur. Duaları istekleri  kabul olunur. Kaza ve belalardan emin olur.  Cenab-ı Hakkın  lütfuna mazhar olur.

Paylaş

Yorumlar