Ensâr-Muhâcir Kardeşliği nasıl meydana gelmiştir?

0

Ensâr-Muhâcir Kardeşliğin  Yaptığı Önemli İşler

Hz. Muhammed (s.a.v) Medine’ye hicret yapıldıktan sonra burada öncelikle yeni bir toplum, Müslümanlığın daha rahat ve barışçı bir şekilde dayanışma halinde yayılması için yeni bir oluşum meydana getirmek için önemli atılımlar yapmıştır. İlk olarak yapılan ve belkide en önemli adım, Mekke’den Medine’ye hicret gerçekleştiren Muhâcirler ile Medine’de ki müslüman Araplar arasında bir dostluk bağı kurmak olmuştur. Her iki taraftam birer kişiyi de karışıklı olarak kardeş ilan etmiştir. Ve Ensar muhacir kardeşliğinin sayesinde yalnızca kan bağı olarak değil, manevi bir şekilde de kardeşlik bağı kurulabileceğini belirtmiş ve bundan doğan sonuca göre kabile ve aşiretlerin yerini ümmet ve millet anlayışı almıştır.

Burada neden böyle bir yol izlenmiştir?

Cahiliye döneminde kabilecilik çok yaygın bir şekildeydi. Yani iki kabile birleşip bir başka kabileye zulüm edebiliyordu. Özgürlük kısıtlıydı, ancak Ensâr-Muhâcir Kardeşliğinde öyle bir anlayış yoktur. Artık kabilecilik yok. Tek tek Her birey kendi kararını veriyordu. Yani sorumluluk tek bütün bir topluluğa ait değil kişiye aitti.

Resullah’ın oluşturmuş olduğu Ensâr-Muhâcir kardeşliği öyle bir yere gelmişti ki Aralarında hiçbir kan bağı olmayan,ancak manevi olarak kardeşlik bağı olan Müslümanlar birbirlerine çok değer vermişti

Medine’de oluşturulan bu kardeşlik bağı daha önceden oluşan Eva ve Hazrec adıyla meydana gelen iki kabilenin yıllardan her birbirinden intikam almak için mücadele eden ve halkın huzurunu bozan kâbilelerin bütün kötü izlerini unutturmuştu. Kur’an ı Kerim’de bu konu ile ilgili Rabbimiz buyurmuştur ki;

” Allah’ın sizlere verdiği nimetleri unutmayın. Hani sizler birbirlerinize düşmandınız ancak o sizlerin gönüllerini birleştirmişti. Onun sayesinde kardeş oldunuz. O sizleri bir ateş çukurunun kıyısındayken kurtardı. (Al-i İmrân Süresi / 3-103). Yani Ensar muhacir kardeşliği Medine’de daha önce meydana gelen Eve ve Hazrecileri in arasındaki düşmanlığın bile izlerini silmiştir.

Bütün varlığını Mekke’de bırakıp hicret edip Medineye gelen kureyşli müslümanlara da çok önem verilmiştir. Onların maddi ve manevi bir şekilde tüm ihtiyaçlarının karşılanması emrolunmuştur. Muhâcirlerin Medine’de ki yeni hayatına alışması için çok yardımcı olunmuştur.

Ve Medine Ensâr-muhâcir kardeşliği sayesinde Müslümanların en önemli ve en güçlü merkezi haline gelmiştir. Güçlü yardımlaşma ve dayanışma sayesinde karşılaşılacak tehlikelere de birlikte mücadele vermişlerdir.

Paylaş

Yorumlar