En’am suresi 59 ayetin tefsiri ve verdiği mesajlar

0

En’âm suresi 59. ayetinden bize anlatılmak istenen nedir?  En’âm suresi 59. ayetinin tefsiri, bu ayette ne anlatılıyor bu konuyla ilgili kısa bilgi verelim

 

 

Bu süre çoğunluğun görüşüne göre Mekke döneminde nazil olmuştur.  Yalnız üç veya altı âyetinin Medine’de indiğine dair bir görüş de bulunmaktadır. 165 ayettir. Mushaftaki tertibe göre 6, iniş sırasına göre 55. süredir. Bu süreye isim olan  (en‘âm) kelimesi Arapça’da “deve, sığır ve koyun gibi evcil hayvanlar, ceylan, geyik vb yabani hayvanlar ve bir takım binek hayvanları” anlamında da kullanılmaktadır.  Bu kelime sûrenin 136, 138, 139 ve 142. âyetlerinde altı kez tekrar edilmektedir.

En’âm suresi 59 tefsiri:  Gaybın anahtarları Allah(c.c) yanındadır; başkası onları bilemez. Karada ve denizde ne varsa hepsini O bilir. O’nun bilgisi dışında dalından bir yaprak bile düşmez. O, yerin karanlıları içindeki bir tek dâneyi, yaş ve kuru ne varsa her şeyi bilir. Bütün bunlar, gerçeği tüm netliği ile gösteren apaçık bir kitapta yer almaktadır.

Yukarıdaki ayetten  anlatılmak istenen, En’âm suresi, 59. ayette bizlere verilen mesaj; Cenab-ı Hakkın evrende olan her şeyi  bilir, işitir ve görür. Yüce Yaratıcımızın haberi, izni ve hükmü olmadan evrende herhangi bir şey olamaz. Cenab-ı Hakkın gücü her şeye yeter.

En’âm suresi, 59. ayette, Bizlere Allah’ın gücü ve kudretinden haber verilmektedir. Öyleyse biz kullar Yüce  Allah (c.c) daha  fazla ibadette bulunup, yalnızca Allah’tan istemeli ve Allah’a secde etmeliyiz. Şüphesiz Allah’ın gücü her şeye kadirdir.

Paylaş

Yorumlar