Elif lam mim | Bakara süresi 1-5 ayeti okunuşu anlamı

1

Bakara suresi Medine’de nazil olmuştur.   Kuranda ilk süredir. 286 ayet-i kerimeden oluşur ve Kur’an-ı Kerim’in en uzun suresidir.

Hz. Muhammed (s.a.v)  Bakara Suresi için Kur’an’ın otağı, çadırı olarak  buyurmuştur.   Bu sürenin içinde  Ayete’l Kürsi ve Amene’r-Rasul gibi fazileti çok yüksek sureler bulunur.

 

Bakara suresinin Okumanın Fazileti, Faydası

İlk 5 ayeti olan,  Elif- Lam- Mim okumaya devam etmek zihin açıklığına vesi olur.  Son iki ayetini okumak ise Amene’r-Rasul, yatsı namazından sonra okumanın gece ibadeti için yeterli olacağı rivayet ediliyor.

Geceleyin Bakara  ve  Al-i İmran suresini okuyan Huzur-u İlahide, taatle meşgul olmuş gibi sevab kazanır. sürekli okumayı alışkanlık  haline getirenler ise Büyü, Sihir tesir etmez, Şeytan yaklaşamaz Allah’ın izniyle

Bu süreleri  sürekli okuyan kimseler, rızkı çoğalır parası bereketli olur.  Ruhsal anlamda sorun yaşayan kişiler için (1, 2, 3, 4, 255, 258, 257, 284, 285 ve 286’ncı ) ayet-i kerimelerin okunması durumunda,  Cenab-ı Hakkın izniyle  kişi r huzura kavuşur  ve şifa bulur.

Elif lam mim | Bakara Süresi 1 5 Ayeti Kerimesi  Arapçası 

bakara süresi

 

Elif lam mim | Bakara süresi 1 5 ayeti kerimesi 

 

Elif- Lam- Mim Türkçe  Okunuşu

Bismillahirrahmanirrahim

 • Elif, lam, mim.
 • Zalikel kitabü-la raybe fıh- hüdel lil müttekıyn.
 • Ellezıne yü’minune bil ğaybi ve yükıymunas salate ve mimma razaknahüm yünfikun.
 • Vellezine yü’minune bi ma ünzile ileyke ve ma ünzile min kablik ve bil ahırati hüm yukınun.
 • Üla ike ala hüdem mir rabbihim ve ülaike hümül müflihun.

Elif- Lam- Mim Anlamı

 • Elif- Lâm- Mim,
 • İşte o kitap, bunda şüphe yok, müttakiler (kötülükten korunacaklar) için hidayettir,
 • Onlar ki gaybe iman edip namazı dürüst kılarlar ve kendilerine verdiğimiz rızıktan (Allah yolunda)
  harcarlar
 •  Ve onlar ki hem sana indirilene iman ederler, hem senden önce indirilene. Ahirete de bunlar kesinlikle iman ederler,
 • Bunlar, işte Rabblerinden bir hidayet üzerindedirler ve bunlar işte felaha erenlerdir.

 

Bakara Süresinin verdiği mesajlar 

 

Kuran-ı Kerim’in en uzun suresi olduğu için, içinde  çok kıymetli  bilgiler yer bulmaktadır. Bu önemli bilgilerden bir kısmı..  Hz. Adem (as) Şeytan ile girdiği uğraş ve onun dünyadaki halifeliği işlendiği  vb.   Cenab-ı Hak yolunda öldürülenlere ‘Ölüler’ denmeyeceği; onların gerçek diriler olduğu, günahsız yere insan öldürmenin ve vasiyetin hükümlerini beyan etmeye, insanların tüketmesi gereken helal ve haram yiyecekleri, oruç, hac, cihat gibi hükümleri, aile kavramları, sadaka, borç alıp-verme, iş ile ilgili bilgiler, faizin haram olduğu şeklinde dünya ve ahiret hayatını yakından ilgilendiren konular hakkında insanoğluna öğütler ve nasihatlar vermektedir.

Paylaş

Yorumlar