Efendimizin mekke’den medine’ye hiçreti kaç yılında nasıl gerçekleşti

0

Medine’ye Hicret nasıl olmuştur?

Hicret, kelime anlamıyla bir yerden ayrılmak başka bir yere gitmek,terk etmek anlamına gelmektedir. Terim anlam olarak da Resullah (s.a.v)ın Mekke’den Medine’ye göç etmesidir.
Şunu unutmamak gerekir ki hicret kelimesinin anlamı bir topluluğun, veya kişinin kendi yurdunu terk ederek geçici veya sürekli olarak başka bir yere gitmesi demektir. Yani ticaret veya turistlik gezi yapmak amacıyla yapılan seyahatler hicret değildir.

 

 

Kur’an ı Kerim’i de de hicretin ne kadar önemli olduğu belirtilir ve Al-i İmrân Süresinde de bu husus ile ilgili;

Onlar ki, hicret ettiler,yurtlarından çıkarıldılar,benim yolumda eziyete uğradılar, öldüler. And olsun ki ben onların kötülüklerini örtecegim ve altlarından ırmaklar akan cennetlere koyacağım. (Al-i İmrân (3/195))

 

Peygamberimizin mekke’den medine’ye göç etmesi

Hz. Muhammed (s.a.v)in yaklaşık on iyi yıl süren çabalarına rağmen Mekke‘ye hakim olunamadı. Hatta müşrikler baskı, şiddet, zulüm,ve eziyetler ederek müslümanların şehirde yaşamamasi için herşeyi yaptılar. Bundan dolayı müslümanların çoğu evlerini terk ederek Habeşistana sığınmak zorunda kaldı. Peygamber Efendimiz bir süre daha mücadele etti ancak bir netice alamadı. Buna rağmen Resullah sonuçsuz kalan tüm girişimlere rağmen yılmadı ve Mekke’ye gelen yabancı kabile liderleriyle bir araya geldi bazılarının da desteğini aldı. Bundan sonra yeni hedef Medineydi. Amaç Mekke’de baskı altında kalan ancak gidecek sığınacak bir yeri olmayan müslümanları Medine’ye ulaştırmaktı. Ve Mekke ve Medine’nin müslümanlarını bir araya getirmekti. Kureyşli müslümanlar Medine’ye hicrete çağırıldı. Ve bu birliktelik. İleri ki donemlerde *Ensâr-Muhâcir kardeşliği şeklide dini bir yardımlaşma ve dayanışmaya dönüşecekti.

Giderek güçlenen Müslümanlara karşı , Mekkeli müşrikler bir plan hazırlamaya koyuldu. *Dârünnedve’de yapılan görüşmeler sonucunda Hz. Muhammed (s.a.v)i öldürmek için karar kıldılar.

Kur’an ı Kerim müşriklerin niyetini şu şekilde ifade eder;

Bir zamanlar kâfirler seni öldürmek veya seni bağlayıp hapis etmek için tuzak kuruyorlardı. Onlar sana tuzak kurarken Allah da onlara tuzak kuruyordu. Çünkü Allah tuzak kuranlara karşılık verir (Enfal/8-30)

Müşriklerin niyetini Vahiy yoluyla haber alan Resullah hemen daha önceden planladığı hicret planını uygulamaya koydu. Hz. Ebubekir hicrette kullanılacak develeri daha önceden planlandığı şekilde Abdullah b. Uraykıta teslim etti.

Yeğeni Hz. Ali’yi de yanına çağıran Resullah Elindeki emanetlerini ona teslim ettikten sonra gece yarısında kendisini öldürmek için gelen müşriklerin arasından geçerek evini terk etti.

Suikastçılar gece yarısı eve baskın düzenledi ancak Hz Muhammed (s.a.v)in yatağında Hz. Ali’nin uyuduğunu gördüler ve elleri boş ayrıldılar.

Resullah Mekkeli müşriklerin takibinden bir süre de olsa kurtulmuştu. Ancak Mekkeli müşrikler Mekke-Medine arasında bulunan kabilelere haber saldılar ve Hicret yolcularının yerini tesbit edip onları bulanlara büyük ödül vereceklerini söylediler.

Sürâka isimli bir keşiş hicret yapan müslümanları gördü. Onlara yetişmek ve onları öldürmek için üç kere harekete geçti üçünde de atının ayağı kuma saplandı ve kımıldayamadı. İçinde düştüğü durumu anlayınca hemen geri döndü.

Mekke’den Medine’ye yapılan hicret bir kaçış değildir.Bu başlangıç hedefidir.

Müslümanlığın önce sağlam topraklarda büyük bir kitle halinde yayılarak daha sonra başlangıç yeri olan Mekke‘ye sağlam bir şekilde dönmek için çok önemli bir hicrettir. Bundan dolayı Medine’ye yapılan hicret Habeşistana yapılan hicretten çok başkadır. Çünkü Habeşistan göçü *Müslümanların kendi hayatlarını korumak için yaptığı geçici bir göçtü. Göç edenlerin de yeni bir yurt edinme oraya yerleşme gibi bir niyetleri yoktu.

Ancak Medine‘ye göçte. Müslümanlar için huzur ve güvenli bir ortamda , Müslümanlığın diğer toplumlarda daha sağlam bir şekilde yayılması için yeni bir merkez sağlamaktır. Bundan dolayı Medine yeni bir devletin kuruluş merkezi olarak kabul edilebilir.

Tarihin her döneminde yeni devletlerin,yeni toplumlarin,yeni kültürlerin oluşmasında ki en önemli etken Göçler olmuştur. Hicret de bunlardan biridir. Kabaca denilebilir ki büyük toplumlarin,yeni devletlerin ortaya çıkışı büyük göç hareketleri ile meydana gelir.

 

Nisa suresinde hicret konusu ile ilgili;

” Her kim ki Allah yolunda hicret ederse, ona yer yüzünde gidecek çok yer vardır. Her kim ki Allah’a ve Peygamberine hicret etmek için evini terk eder ve bu uğurda ölürse, şüphesiz ki onun mükâfatını Allah fazlasıyla verir. Allah çok bağışlayandır. Çok affedendir. ( Nisa suresi-

 

Peygamberimizin Salgın Hastalıklardan Korunmak İçin Okuduğu Dualar

Peygamberimizin Salgın Hastalıklardan Korunmak İçin Okuduğu Dualar

Paylaş

Yorumlar