Dua ne demektir hangi durumlarda dua ederiz kısaca

0

Sözlükte, “çağırmak, seslenmek, istemek ve yakarmak” gibi anlamlara gelen dua, Cenab-ı Allah’a  yalvarmak ve O’ndan birtakım isteklerde bulunmaktır.

Dua, Allah (c.c.) ile kul arasında irtibatı sağlayan bir iletişim biçimi ve O’na olan güvenimizin bir göstergesidir. İslam dininde ibadet ve dua ayrılmaz bir bütündür. İbadet demek yalnızca namaz kılıp oruç tutmak gibi görevleri yapmak değildir. Bunların dışında ilim öğrenmek, güzel ahlak sahibi olmak, adaletli olmak ve iyi davranışlarda bulunmak da birer ibadettir. Bütün ibadetler ya dua ile başlar ya da dua ile biter. Örneğin, namaz kıldıktan sonra veya kurban kesmeden önce dua ederiz. Böylece yapmış olduğumuz ibadetlerin kabul olması için Allah’tan (c.c.) istekte bulunmuş oluruz. Duanın temel amacı insanın hâlini Allah’a (c.c.) arz etmesi ve O’na yakarışta bulunmasıdır. Allah (c.c.), “Bana dua edin, duanıza karşılık vereyim.” (Mümin Suresi, 60. ayet.) diyerek dua etmemizi istemekte ve kendisinin de yapılan dualara karşılık vereceğini belirtmektedir.

Dua, aynı zamanda insanın yaratıcısı katındaki değerini de belirler. “(Ey Muhammed) de ki: Duanız olmasa Rabb’im size ne diye değer versin!” (Furkan Suresi, 77. ayet.) ayeti, duasız bir hayatın Allah (c.c.) katında değerinin olmadığını ifade etmektedir. Dua eden insan, Allah (c.c.) ile kurduğu bağın güçlendiğini ve hiçbir zaman yalnız olmadığını hisseder. Güçlüklerle dolu olan dünya hayatında her an sesini duyan bir yaratıcının var olduğunu bilmesi, insana manevi olarak huzur verir.

Dualarımızı içimizden geldiği gibi ve en samimi bir biçimde doğrudan Allah’a (c.c.) yöneltmeliyiz. Allah’tan (c.c.) ne istediğimizi kesin bir şekilde belirtmeli ve asla ümitsiz olmamalıyız. Bunun için Peygamberimiz şöyle buyurmuştur: “Sizden biriniz dua ederken:‘Allah’ım! Dilersen beni bağışla; dilersen bana merhamet et.’ demesin. Dilediğini kesin bir dille istesin.” (Buhârî, Deavat, 21.)

Her konuda olduğu gibi işlerimizin yolunda gitmesi için de dua etmeliyiz. Ancak işlerimizin yolunda gitmesi için önce elimizden gelen tüm gayreti göstermeli ve sonrasında dua etmeliyiz. Örneğin, derslerimize yeteri kadar çalıştıktan sonra dua edip sınava girmeliyiz. Çalışmadan sınavlardan başarılı bir sonuç almak için yaptığımız dua gerçek anlamda bir dua değildir.

Dua anı, kişinin kendisini Allah’a (c.c.) yakın hissetiği anlardan biridir. O anda Allah (c.c.) ile aramızda hiçbir mesafe kalmadığı için duygularımızı doğrudan O’na iletmiş oluruz. Bundan dolayı Peygamberimiz bir hadis-i şerifinde “Dua, ibadetin özüdür.” (Tirmizi, Deavat, 1.) diye buyurarak dua ile ibadetin ayrılmaz bir bütün olduğunu ifade etmiştir.

 

Dua ne demektir ?Kısaca
İnsanın, Allah Azze ve celle’ye tüm kalbi ile yönelmesi ve yüce Allah’tan (c.c) yardım dilemesidir. İnsanların istek ve arzularını uygun bir üslupla Cenab-ı Allah’tan istemesine dua denir.

 

Hangi durumlarda dua ederiz ?

 

-Sıkıntılı zamanlarda,
-Sevinçli zamanlarımızda,
-Hasta olduğumuzda,
-Sınavlarımızdan önce,
-Bir işe girdiğimizde,
-Bir işe girmek için,
-Allah’tan bir şeyler dilemek için,
-Allah’a şükretmek için,
-Her türlü zor durumumuzda,

 

Paylaş

Yorumlar