Dört büyük meleğin isimleri ve görevleri nelerdir?

0

Bütün varlıkları olduğu gibi melekleri de Allah (c.c.) yaratmıştır. Melekler, insanlardan önce
yaratılmıştır. Kur’an’da, ilk insan Hz. Âdem (a.s.) yaratılmadan önce Allah’ın (c.c.) meleklerle
konuştuğu anlatılmaktadır. Melekler, kendine has özellikleri olan manevi varlıklardır. Kur’an-ı
Kerim’de ve Peygamberimizin (s.a.v.) hadislerinde, meleklerin varlığından bahsedildiği gibi onların bazı özelliklerinden de söz edilir.

İslam kültüründe “Dört Büyük Melek” olarak bilinen melekler vardır. Bunları şöyle sıralayabiliriz:

Cebrail (a.s.): Vahiy meleği olarak bilinir. Çünkü bu meleğin görevi, ilahi vahiyleri peygamberlere ulaştırmaktır. Allah’ın (c.c.) bildirdiği mesajları, emir ve yasakları, haberleri peygamberlere iletmektir.

Mikâil (a.s.): Tabiat olaylarını ve canlıların rızıklarını idare etmekle görevli melektir.

İsrafil (a.s.): Kıyamet günü sûra üflemekle görevli olan melektir. Kur’an’da belirtildiğine göre İsrafil
(a.s.), sûra, biri kıyametin kopması, diğeri de yeniden diriliş sırasında olmak üzere iki kez üfleyecektir.

Azrail (a.s.): Allah’ın (c.c.) emri ve izniyle eceli gelenlerin canını almakla görevlidir. Kur’an’da ismi açıkça geçmese de “melekü’l-mevt” yani “ölüm meleği” nitelemesiyle Azrail’e (a.s.) dikkat çekilir.

Paylaş

Yorumlar