Dinimizde Mezhepler, Mezhep Nedir? Mezhepler Kaça Ayrılır?

0

Dinimizde Mezhepler

Mezhep, kelime anlamıyla takip etmek, takip edilen yol, gitmek anlamına gelir. Dinimizde Mezhep, dinimizde söz sahibi olan âlimlerin, biz Müslümanların yapmasını istediği şeylerle ilgili olarak Kutsal Kitabımız olan Kur’an ı Kerim’i ve Hadisi Şerîflerden anlayarak yol gösterdiği hükümlere denir.

Resullah Hz. Muhammed (s.a.v)’in ve Ashâbının yolu yani Ehl-i sünnetin yüzlerce mezhebinden bugün sadece dört tanesinin kitaplarda yer aldığını görmekteyiz. Bu dört Mezhep;

Hanefî Mezhebi,

Şâfiî Mezhebi,

Mâlikî Mezhebî

Hânbelî Mezhebi’dir.

Ve bu dört Mezhep den başka bir mezhebe uymak dinimize göre caiz değildir. Bu dört Mezhepten birine bile bağlı olmak için onların özelliklerini iyi bilmek gerekir. Bunu da bağlı olunacak mezhebin ilmihal ve fıkıh kitaplarına bakarak, okuyarak, anlayarak öğreniriz.

Hak olan, doğru yolu gösteren bu bu dört mezhebin îtikâdları yani imanları birbirinin aynısıdır. Dördü de Ehl-i sünnete bağlıdır.

Ehl-i sünnete uymayan, ve bu dört mezhepten birine bağlılık göstermeyen kişi sapkındır veya mezhepsizdir.

Bu saymış olduğumuz Dört mezhepten birine bile uymak. Hem kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’e hemde Peygamber Efendimiz Resullah (s.a.v)’e uymakla aynıdır. Çünkü, mezhep imamları Kur’an ı kerim deki bizlere belirtilen emirleri ve Peygamber Efendimizin de Kutsal Kitabımız ile ilgili açıklamalarını bizlere öğrettikleri gibi aynı zamanda Kur’an ı Kerim de veyahut hadislerde bizlere bildirilmeyen konuları da açıklığa kavuştururlar.

Dinimizde Mezhepler:

1-) Hanefî Mezhebi;
İmam Azam Ebu Hanife hazretleri tarafından kurulmuştur. İmam Azam Ebu Hanife hazretlerine uyanlara Hanefiler denilir. Bugün hem ülkemizde hemde Pakistan Hindistan da büyük bir kitlesi vardır.

2-) Mâlikî Mezhebî;

Mâlik bin Enes tarafından kurulmuştur. İmam Mâlike uyanlara Mâlikî denilir. Özellikle mısır,Tunus ve Cezayir de çok yaygın bir mezhebtir.

3-) Şafii Mezhebi;

Muhammed bin İdris eş-Şâfiî tarafından kurulmuştur. Bu mezhebin üyelerine Şafii denir. Suriye, ırak ve Horasan da ve Ülkemizin doğu ve güneydoğu bölgelerinde yaygındır.

4-) Hânbelî Mezhebi;

Ahmed bin Hanbeli tarafından kurulmuştur. Hanbeli uyanların her birine Hanbeli denilir. Ve bugün Suudi Arabistan’da resmi bir mezhep konumundadır.

İMAM AHMED BİN HANBEL KİMDİR? HAYATI HAKKINDA BİLGİLER

İMAM AHMED BİN HANBEL KİMDİR? HAYATI HAKKINDA BİLGİLER

Paylaş

Yorumlar