Dinimizde Meleklere İman Nedir | Meleklerin İsimleri ve Görevleri

0

MELEKLERE İMAN NEDİR

Meleklere İman. İmanın şartlarından  birisi  de meleklere imandır. Bir insanın mümin olabilmesi için meleklerin varlığına Kuran-ı Kerim’de belirtildiği gibi  iman etmesi gerekir. Çok sayıda ayet ve hadiste meleklere iman, Allah’a imanla birlikte geçer. Meleklere iman dinimizce önemli bir yerdedir, çünkü melekler Rabbimizin bizim için yaptığı emir ve buyrukları, bizim için haram kılınan, helal olan Vahiylerini peygamber efendimiz (s.a.v)e getiren ruhani dünya dışı varlıklardır.

 

Meleklere iman Etmenin önemi 

İman, aklını kullanabilen, doğruyu yanlışı yararı ve zararı ayrıt edebilen insanın, müslümanın yerine getirmekle yükümlü olduğu farzlardır. Yani dinimizce kesin olarak emir edilen şeylerdir. İmanın şartlarından birisi de Meleklere imandır.

Peygamberliğe inanmak ancak meleklere, onların varlığına inanmakla mümkündür. Peygamberliğe inanmadan önce meleklerin varlığına inanmak gerekir.
Nitekim kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’de de belirtildiği gibi Akıl sahibi müslüman Yüce Allah (c.c)a inandıktan sonra , meleklerine, kitaplarına ve peygamberlerine iman etmek zorundadır. Meleklere iman, imanın şartlarındandır.

Rabbimiz, kudret ve sonsuz nimetlere sahip bir yaratıcıdır ve Rabbimiz kendi varlığını bilsinler ve kendisine ibadet etsinler diye insanları ve cinleri yarattığı gibi Ruhani varlıklar olan melekleri de yaratmışlardır. Meleklere inanan bir birey, müslüman kendisinin yaptığı iyi ve kötü, yaptığı doğru ve yanlışı yazan kiramen ve katibin meleklerinin olduğunu bilir ve ona göre davranır, yalnız olmadığını bilir, ve meleklerin kendisi için dua ettiğini bilir. Kutsal kitabımızin çoğu ayetinde de meleklerden söz edilmiştir. Meleklerin temel görevleri Rabbimizin emirlerini yerine getirmektir .

Meleklerin İsimleri  ve Görevleri

Cebrail (a.s); vahiy meleğidir
Azrail (a.s); ölüm meleğidir
Mikail (a.s): rızk meleği ve doğa olaylarını Rabbimizin iradesine göre düzenleyen melektir
İsrafil (a.s); Kıyametin kopması ve yeniden diriliş olmak üzere sur üflemekle görevlidir.
Hafaza melekleri; koruyucu meleklerdir
Kiramen-katibin melekleri; iyi ve kötü şeyleri yazan meleklerdir
Munker ve Nekir ; insanların öldükten sonra kabire konulduğu zaman yanına gelir ve onları dünya hayatlarından sorular soran melektir.

Paylaş

Yorumlar