Dinimizde büyü muska fal yapmanın hükmü nedir | Sihir gerçek midir?

0

Sihir, kelime anlamıyla orta olan birşeyi olduğundan başka şekilde göstermek, aldatmaca,hile yapmak sebebiyle gizli yapıldığına inanılan iş anlamına gelir.

 

Dinimizde büyü muska yapmanın hükmü nedir? Sihir gerçek midir?

Dinimize göre; Şeytanla yakınlık kurmak, kötü ruhani varlıklar tarafından ortaya çıktığına inanılan,bir olayı gerçeğe aykırı şekilde, gerçek dışı gösteren olaylara sihir denir.

Dinimize göre sihir ve büyü vardır. Fakat insan üzerinde meydana gelen bu olgular kesinlikle metafizik güçlerden (çin,şeytan,vb.) ortaya çıkmaz. Bilakis bu tesir Rabbimizin ortaya çıkardığı bir şeydir.

Yani büyü,sihir,medyumluk,nazar,uğursuzluk,muska, burçlar aklımıza doğaüstü ne gelirse gelsin bunlar ancak Rabbimizden başka kimsenin yapacağı şeyler değildir, yani çevremizdeki falcı büyücüler sihirbazlar aslında şirk koşmuş olur ve dinimize göre onlar yok hükmündedir.

Öncelikle imanlı olan her mümin bilir ki Rabbimizin izni olmadığı müddetçe ağaçlar yapraklarını bile dökmezken, Rabbimizin izni olmadığı müddetçe ister doğaüstü isterse gözümüzle gördüğümüz hiçbir şey bize zarar veremez.

Hz. Süleyman (a.s.) zamanında harut ve marut isimli iki melekten sihir yapmayı öğrenen insanlar bu sihirleri ilk başta evli olan erkek ile kadının arasını açmak için kullanıyorlardı. Ancak Rabbimizin de Bakara suresinde buyurdugu gibi ;

” Allah’ın izni olmadığı sürece hiç kimse, kimseye zarar veremez” buyurmuştur.

Özelikle sihir büyü cahiliye döneminde çokça ortaya çıkmıştır.

Dinimizde büyü muska yapmanın hükmü günahı nedir
İslam dini bütün yönleriyle sihiri, büyüyü haram kılmıştır. Çünkü Dinimiz büyü ve sihiri çok büyük günahlardan saymıştır. Bu aynı zamanda islamdaki kazaya ve kadere iman esasına da ters bir durumdur.

Rabbimiz yunus suresinde;
” Sihirbazlar için hiçbir şekilde kurtuluş yoktur” (yunus suresi 10/77) buyurarak ,Sihir- Büyü yapanların artık hiçbir şekilde kurtuluşa eremeyeceğini ifade etmiştir.

Dinimizin kaza ve kadere iman esasını bilen,bunu hayatında uygulayan kendisini ancak ve ancak Allah’ın huzuruna bırakan,ona yaslanan birisi için hiç bir şekilde korku yoktur. Allah’a iman edenler kurtuluşa erenlerdir. Onun dışında sihir ve büyü yapanların Rabbimize ortak koştuğunu ortaya koymaktadır.

Bazı hadisi şerifler de büyü yapmanın çok büyük bir günah olduğunu söylenirken,bazı hadislerde de sihir ve büyü yapanın öldüğü zaman müslüman olarak değil kâfir olarak öldüğü belirtilir.

 

 

Paylaş

Yorumlar