Dinimizde Burçlara İnanmak Günah mı | Burçlara inanmak Caiz mi

0

Burçlara inanmak ;Gelişen dünya kültüründe hayatımıza giren ve bizi etkileyen birçok şeyle karşılaşıyoruz. Ve bu şeyleri maalesef yeri gelince herşeyin hatta ibadetlerimizin bile önüne koyuyoruz. Örneğin bunlardan biriside burçlardır.

Burçlara İnanmak Günah mı ? Burçlara inanmak Caiz mi? Burçlar Gerçek mi 

Konumuza başlamadan önce özellikle burçlara inanmak ile onlara uygun davranmanın aslında insanı nasıl bir küfre sürüklediğini anlatarak başlamak gerekiyor.

İman ve küfür birbirinin zıddı iki kavramdır. iman inanmak, tasdik etmek, kabul etmek anlamına gelirken; küfür inkar etmek, kabul etmemek, anlamına gelmektedir. Bunu açıklamamızın sebebi aslında dinimize göre Uygun olmayan şeylere inanarak küfür işlediğimizdir. Diğer bir ifade ile küfür, imanı bir çırpıda sıfırlayan, yok eden bir kavramdır. Ondan dolayı her müslüman imanını zedeleyecek tehlikeye düşürecek şeylere itibar etmemeli inanmalıdır. Çünkü imansız amelin bir kıyameti olmaz .

Burçlara İnanmak Günah mı
Gaybdan haber verdiğini iddia eden kahin, falcı, hatta günlük burç yorumuna göre hayatının şekilleneceğine inanmak küfürdür. Çünkü gelecekten ne olacağını bilmek yalnızca Allah (c.c) a mahsustur. Rehberimiz Kur’an ı kerim de de Rabbimiz bize : göklerde ve yerde Allah’tan başka kimsenin gaybı bilemez buyurmuştur.

Bu alemde var veya yok olan herşey, Allahu Teala’nın kaza ve kaderiyledir. Herşey bu ilahi irade, ezeli ilim ve mutlak kudrete uygun olarak var veya yok olur, yani olan biten herşey aslında İlahi bir kanuna tabidir. Başımıza gelen veya gelecek şeyleri şüphe yok ki Rabbimizden geleceğini veya geldiğini bilmeliyiz. Çünkü Rabbimiz herşeyi bir sebep ve hikmete göre yaratmıştır gelecekten haber alacağına inanmak ne caizdir nede dinimize uygundur.

Biz inananlara düşen önceden kaderimizi bilmek, yaşantımızı görmek değil, olan biten yaşadığımız herşeyin Allah’tan geleceğini bilmeli ve ona iman etmeliyiz.

Paylaş

Yorumlar