Dinimizde Bakmakla Yükümlü Olunan Kişiler

0

NAFAKA

Dinimizde Bakmakla yükümlü Olunan kişiler 

Kocanın, karısının nafakasını temin etmesi gerekir. Şayed zengin ise, o beldenin temel gıdasından iki mud; fakir ise, bir mud; ortahalli ise, birbuçuk mud nafaka temin etmesi lazımdır. Kadın, riba olmamak şartıyla karşılığını almaya rıza gösterirse, kocanın ona karşılığını vermesi sahihtir. Buğday veya arpa yerine vermesi gibi. Ama riba olursa, mesela buğday yerine buğday ekmeği veyà unu verirse, caiz değildir. Ayrıca daneyi öğütmek, hamuru yoğurmak ve ekmeği pişirmek kocaya aidtir. Yine o beldenin geleneğine göre et ve meyve gibi katığı temin etmek, yemeğin pişirilmesi için yakıtı temin etmek, sabun ve tarak gibi ev ihtiyaçlarını temin etmek kocaya aittir. 

İlac ve doktor ücreti ile doğumdan sonra bal, yağ ve benzeri tedavi ilaçları kocaya aid değildir. Ancak hamilelikte kadının arzu ettiği yiyecekleri alması vacibtir. Ayrıca o beldenin geleneğine göre mevsimlik giyim, örtünme ve evin sergileri kocaya aidtir. Nitekim Yüce Allah şöyle buyurmaktadır.

«Onların annelerin) mârûf vech ile yiyeceği, giyeceği; çocuk kendisinin olan (babaya) aittir» (Bakara süresi; ayet: 233).

Kadın, kocası nafakasını temin edemiyecek kadar maddi durumu bozulursa, sabredip kendi malından kendisine harcayabileceği gibi nikâhı feshetme hakkına da sâhiptir. Fesh, boşama olmaksızın kadınla erkeğin biribirlerinden ayrılmalarıdır. Duhâlden önce peşin verilecek sıdakı verememesi durumunda da kadın nikâhı feshetme yetkisine sahiptir.

NOT : Anne ve babalar fakir olup, malları ve çalışıp kazanma durumları yoksa; erkek olsun, kız olsun çocuklarının onların nafakalarını temin etmeleri vacibtir. Dede ve nine de baba ile anne durumundadır.

Usul zengin ise, nafakası fer’e düşmez. Ama usul hadd-i zâtında çalışıp kazanma gücüne sahip olduğu halde çalışamıyorsa ve mal da yoksa nafakası fer’e düşer ve fer usul’e çalışması için teklifte bulunmaz.

Üç şartla furùun nafakası usula aittir: Fakir ve küçük olmaları veya fakir ve musibetzede olmaları; çalışamayacak durumda kör veya hasta olmaları veyahud fakir ve deli olmaları durumunda.

Köle ve hayvanların nafakası da, sahiplerine aittir. Ayrıca güçlerinin yetmediği işler onlara yüklenemez. Efendi ayrıca kölesinin ilaç ve doktor ücretini, abdest suyunu ve teyemmüm toprağını ihtiyaç vaki olduğunda karşılamakla yükümlüdür.

Paylaş

Yorumlar