Dinimizde Adetliyken (hayız) ilişkiye girilir mi

0

 Mesruk Aişe (ra.anha) şöyle dedi; “Hanımım hayız olduğu zaman bana helal olan nedir?” dedi ki; “Ferci dışında her yeri.”1-

 

İbni Habib der ki; ilişkiye girmekten sakınmak için alt taraftan uzak durmak müstehap olur. Nitekim bana ulaşan bilgiye göre, bir adam Hz. Peygambere (sav)’e; “Hanımım hayızlı iken bana helal olan nedir?” diye sordu, o da buyurdu ki; “Onun beline izar bağla ve sonra üst tarafından faydalan.” 2

Hz. Peygamber Efendimiz (sav); “Kim hayızlı eşiyle ilişki kurmuş ise Allah Teala’dan bağışlanma dilesin ve kefaret olarak bir veya yarım dinar sadaka versin.”3

 

Dinimizde kadına eşine arkadan yanaşmanın günahı

 

 Amr Bin Şuayb babasından, o da dedesinden  şöyle naklediyor; “Hz. Muhammed (sav), kadınla arkadan ilişkiye girmekten nehyetti ve buyurdu ki;“O küçük lutiliktir. “4-

 Küreyb, İbni Abbas (ra.anha)’dan şöyle rivayet ediyor; “Hayvan ile cinsel ilişki kuran mel’undur. Kadınla arkadan ilişki kuran mel’undur. 5-

 Bu Ebud Derda (ra.anh)’a sorulduğunda dedi ki; “Onu ancak kafir yapar.”

Said Bin Müseyyeb de; “Onu ancak ahmak bir günahkar yapar” dedi.6-

Peygamber Efendimiz(sav) şöyle buyurdu ki; “Kadına arkadan ilişki kuran kişinin yüzüne Allah (rahmet nazarıyla) bakmaz.” 7-

 

Dip Notlar:

1-( bkz.: Ebu Davud(nikah 46) İbni Mace(taharet 125) Huccetullahil Baliğa(2/420) Elbani Adabuz Zifaf(s.49)

2-(Ebu Davud(267) Nesai(1/151) Nesai İşratun Nisa(s.123 no;236) Neylul Evtar(1/300) bkz. Elbani Adabuz Zifaf(terc.: 5.31)

3-( Darimi(1/254) Ebu Davud(266) Tirmizi(136) Ahmed(1/272) Beyhaki(1/316) İbni Mace(650) Nesai Işratun Nisa(s.116-122 no;216-235) Elbani Adabuz Zifaf(terc.: s.30)

4-Busayri İthaf (3793) sahihtir.Bkz.: Mecmauz Zevaid(4/298) Elbani Adabuz Zifaf(s.33) Ebu Davud(2162) Tergib(3/289)

-5 Ebu Davud(nikah 45) Ahmed(2/444) Huccetullahil Baliğa(2/418)

6-Hasen Bin Ebi Hasen’den zayıf sened ile; Haris, Busayri Ithaf(3794) Metalibu Aliye(1561)

7- Tirmizi(3/460), Ahmed, İbni Mace(1/619) ve Darimi rivayet etmiştir. Tergib(3/289) Heytemi ez Zevacir(2/84) Elbani Adabuz Zifaf(s.33)

Paylaş

Yorumlar