Dinimiz İslam’ın Temel Özellikleri Nedir?

0

Dinimiz İslam’ın Temel Özellikleri Nedir?

Din sözlük anlamı; itaat etmek, boyun eğmek, kabul etmek, hesap ve sorumluluk demektir. Din terim anlamı ise akıl sahibi insanları kendi özgür iradeleriyle iyiliğe ve doğruya teşvik ve onların huzurunu amaçlayan kuralların  tümünü  ifade etmektedir.

Din Nedir?

Din, bir uyanıştır.
Din, insanoğlu için  yol gösterici bir  haritadır.
Din, dünya görüşüdür.

İslam Nedir?

İslam kelime olarak, sözlükte itaat etmek, bağlanmak, esenlikte kılmak gibi manalara gelir.Fakat İslam denince akla ilk gelen “Hz. Muhammed (s.a.v) insanlara bildirdiği (tebliğ), temel kaynakları Kur’an ve sünnet olan” din gelir.
Aynı zamanda,  Cenab-ı Allah (c.c.)  Hz. Adem’den Hz. Muhammed’e kadar tüm peygamberlere gönderdiği dinlerin ortak adı da İslam’dır. İslam, insanları hem bu dünyasını hem de ahiretini  huzura ulaştıracak dindir.
Bu dine inananlara ise Müslüman denir. İslam, son din; Hz. Muhammed de son peygamberdir.

Vahye Dayalı Dinler Şunlardır:
Hak Din İslam ve Muharref Dinler  Yahudilik, Hıristiyanlık
Yahudilik: Hz. Musa (aleyhisselam) indirilen dindir.
Hıristiyanlık: Hz. İsa (aleyhisselam) indirilen dindir.
İslam: Hz. Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem) indirilen dindir.

Dinimiz İslam’ın temel özellikleri  nedir?
İslam dini son ilah dinidir.
Nebi Hz. Peygamber (s.a.v)  son peygamberdir.
Kur’an-ı Kerim,  günümüze kadar hiç değişmeyen tek ilahi kitaptır.
Kur’an-ı Kerim’in mesajı evrenseldir.
Tevhit inancı hiç değişmeden  günümüze kadar ulaşmıştır.
İslam dini bir ahlak dinidir.
İslam’da ayrıcalık diye bir sınıf yoktur.
Tüm insanlar  Cenab-ı Allah (c.c.) katında eşittir.
Hiçbir insan soy, renk, ırk vb. birtakım özelliklerinden dolayı başkasından üstün değildir.

Paylaş

Yorumlar