Dert Sıkıntılı zamanlarda okunacak güzel bir dua

0

Bir kimse her istediği zaman, sıkıntı veya bolluk, umut veya umutsuzluk, üzüntü veya sevinç zamanlarında Cenab-ı Allah’a dua bulunur. Kısaca söylemek gerekirse, dua etmenin sakıncalı ve yasak olduğu bir vakit İslam kaynaklarında yer almamıştır.

Efendimiz (sav) bazı vakitlerde yapılacak dualar için  bizlere tavsiyede bulunmuştur:
” … Secde ettiğinizde çok dua ediniz, çünkü en çok kabul edilen dualar secdede yapılan dualardır. ”
“Rabb’imiz her gece yarısı, gecenin üçte biri kalınca dünya semasına yönelir ve der ki: Kim bana dua ediyor, onun duasının kabul edeyim; kim benden
istiyor, ona vereyim; kim benden bağışlanmak diliyor, onu bağışlayayım. ”

Hadis-i şeriflerde aldığımız bilgilere göre, secde halindeyken ve gece yarısından sonra yapılacak duaların kabul olunacağı bildirilmektedir. Bazı hadislerde Kur’an’ın hatmi sırasında ve namazlardan sonra yapılacak duaların kabul olacağı; cuma ve bayram günleri ile  Kadir gecesi, Regaib gecesi ve Berat kandili gibi mübarek gün ve gecelerde edilecek duaların kabule yakın oldukları haber verilmektedir.
Şöyle belirtelim ki: Huzur veren yerde huzurla dua yapılır. Bunun için, dua eden kişinin huzur veren bir ortamı seçmesinde fayda vardır. Ancak bu, doğrudan duanın kabul edilmesiyle değil, dua edenin huzur içinde dua etmesi ile
ilgili bir husustur.

Nasıl Dua Etmeliyiz

Kıbleye yönelerek ve ellerini kaldırarak duada bulunmak.
Sesimizi yükseltmeden afif sesle dua etmek.
Duaya  Cenab-ı Allah (c.c.) ismini anarak ve arkasından Hz. Muhammed (sav)’e salatü selam getirerek başlamalıyız.
Yaptığımız duanın kabul olunacağına inanarak ve huşu ile dua etmeliyiz.

Duanın Okunuşu

Bismillahirrahmanirrahim
“İlahi bi ahassı sıfatike ve bi ‘izzi celalike ve bi a’zami esmaike ve bi ‘ismeti enbiyaike ve bi nûri evliyaike ve bi demi şühedaike es’elüke ziyadeten fi’l ‘ilm ve tevbeten kable’l mevt ve rahaten ‘inde’l mevt ve mağfireten ba’de’l mevt ve necaten mine’n-nar ve duhülen fi’l cenneh ve ‘afiyeten fi’d-dünya ve’l ahirah bi rahmetike ya erhame’r-rahimin…İlahi bi hakkı Huseyn ve ahihi ve ceddihi ve ebihi ve ümmihi ve benihi hallısni mimma ene fih bi rahmetike ya erhame’r-rahimin…”

Duanın Meali

Rahman ve Rahim Allah (cc) adıyla

“Allah’ım ! En özel sıfatın hakkı için, celAlinin yüceliği hakkı için, en büyük ismin (ism-i a’zam) hakkı için, peygamberlerinin ma’sümiyeti hakkı için, velilerinin nüru hakkı için, şehidlerinin kanı hakkı için, bilgimi arttırmanı, ölmeden evvel tövbe nasib etmeni, kolaylıkla can verebilmeyi, öldükten sonra affına uğramayı, cehennemden kurtulmayı, cennete girebilmeyi, dünya ve ahiret rahatını, senden rahmetin hürmetine istiyorum…Ey merhametlilerin en merhametlisi! Allahım! Hüseyin, dedesi, kardeşi, babası, annesi ve çocukları hürmetine, beni içinde bulunduğum bu durumdan rahmetinle kurtar. Ey merhametlilerin en merhametlisi!”

Paylaş

Yorumlar